Metsähallitus haluaa toimia esimerkkinä sukupuolineutraalin termin käytössä, koska jokainen on luonnon edessä yhdenvertainen.

Suomen valtion maa- ja vesialueita hallinnoiva Metsähallitus linjaa, että jokamiehenoikeuksista käytetään jatkossa muotoa jokaisenoikeudet. Metsähallitus käyttää termiä  tästä eteenpäin kaikessa viestinnässään. Myös Metsäteollisuus ry ottaa jokaisenoikeudet-sanan käyttöön.

Jokaisenoikeudet ovat perinteisiä oikeuksia, jotka sallivat kaikille ihmisille tietyt oikeudet ja vapaudet liikkua luonnossa ja hyödyntää luonnonantimia ilman maanomistusta. Jokaisenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa suojelualueilla, vaan niihin kohdistuu erilaisia rajoituksia.

Metsähallitus perustelee muutosta sillä, että jokainen on luonnon edessä yhdenvertainen ja jokaisenoikeudet kuuluvat kaikille. Metsähallitus haluaa viestinnällään olla mukana edistämässä tasa-arvon toteutumista.