Euroopan komissio julkaisi viime viikolla täytäntöönpanoasetuksen hiilirajamekanismin (CBAM) raportointivelvollisuuksista siirtymäkauden aikana. Raportointivelvollisuus alkaa 1.10.2023 kestäen 31.12.2025 saakka. Ensimmäinen raportti komissiolle toimitetaan vuoden 2023 viimeisestä neljänneksestä ensi vuoden tammikuun loppuun mennessä.


Hiilirajamekanismin soveltamisalaan siirtymävaiheen aikana kuuluvat sementti ja jotkin kaoliiniset savet (joita ei käytetä paperiteollisuudessa), sähkö, lannoitteet, rauta ja teräs, sekä alumiini ja vety. Sellu ja paperi eivät sisälly hiilirajamekanismin alkuperäiseen, vuoden 2022 lopulla säädettyyn alakohtaiseen soveltamisalaan. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä, että ne lisättäisiin siihen tulevina vuosina. Euroopan komission vuoden 2025 loppuun mennessä julkaisemassa raportissa saatetaan ehdottaa alakohtaisen soveltamisalan laajentamista muille päästökauppajärjestelmän aloille. Siirtymävaiheen aikana saatujen kokemusten perusteella komissiolta voidaan myös odottaa muutoksia raportointivelvoitteisiin ja -menetelmiin tammikuusta 2026 alkaen.


Euroopan komission sivuilla on julkaistu yksityiskohtaiset ohjeistukset maahantuojille ja kolmansien maiden laitosoperaattoreille. Sivuilla on saatavilla hyvä Excel-muotoinen esimerkkimalli maahantuojien ja laitosten toiminnanharjoittajien välistä tiedonvaihtoa varten. Lisäksi valmisteilla on uusia IT-työkaluja, jotka auttavat maahantuojia suorittamaan ja raportoimaan vaadittavat laskelmat. Tulossa on myös koulutusmateriaaleja, webinaareja ja opetusohjelmia, jotka tukevat yrityksiä siirtymäkauden alkaessa.


Ensimmäinen Euroopan komission järjestämä CBAM-webinaari pidetään perjantaina 15.9.2023. Ilmoittautuminen sementtiteollisuus-aiheiseen webinaariin on nyt auki. Komissio on myös julkaissut ensimmäisen verkkokurssimoduulin hiilirajamekanismista. Toimivaltainen viranomainen Suomessa, tulli, järjestää myös tilaisuuksia aiheesta.


Viimeisimmät tiedot päivittynevät komission CBAM-sivustolle, jota kannattaa seurata säännöllisesti ja jakaa yrityksissä eteenpäin.