EU:n FLEGT-ohjelma (Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber) on ollut voimassa jo vuodesta 2003. Ohjelma keskittyy metsälainsäädännön valvontaan, metsähallintoon ja puukauppaan. Sen tavoitteena on vähentää laitonta puunkorjuuta edistämällä kestävää metsätaloutta ja hallintoa sekä tukemalla laillisen puutavaran ja siitä jalostettujen puutuotteiden kauppaa.

FLEGT-politiikka sisältää seitsemän kohtaa, joista parhaiten ovat edenneet tuki tuottajamaille ja puukauppa. Politiikka on edistänyt useiden kolmansien tuottajamaiden metsähallinnon kehitystä ja luonut puukauppaan laillisuutta vaativaa lainsäädäntöä (EU:n puutavara-asetus). Sen pohjalta on lisäksi rakennettu FLEGT-lupajärjestelmä yhdessä EU:n ulkopuolisten kumppanuusmaiden (Voluntary Partnership Agreement, VPA) kanssa.

Uusimman, vuoteen 2022 ulottuvan työsuunnitelman tavoitteena on edelleen parantaa sidosryhmien osallistamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä edistää hallinnon kehittämistä tuottajamaissa. Lisäksi pyritään yhteistyön lisäämiseen suurien tuojamaiden, kuten USA:n, Australian ja Japanin kanssa laillisen puun ja puutuotteiden kaupan edistämiseksi.

FLEGT-politiikan toimeenpanoa tulee edelleen tehostaa ja arviointia tulee selkeyttää. Politiikan tulisi jatkossakin keskittyä kolmansien maiden metsälainsäädännön ja -hallinnon sekä inventoinnin kehittämiseen.

Suomalainen metsäteollisuus on vastuullinen toimija ja todentaa puun alkuperän. Laillinen puunhankinta on toiminnan perusta. Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä tuontipuutavaran ja -tuotteiden alkuperän laillisuuden todentamiseksi jo 90-luvun alkupuolelta lähtien. Tuolloin seurantajärjestelmien kehitystyö aloitettiin Luoteis-Venäjän puunhankinnassa. Puun alkuperän todentaminen perustuu sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, ja näin on hyvä olla jatkossakin. Suomen metsäteollisuuden pitkä kokemus puun laillisuuden todentamisessa on Euroopassa kilpailuetu. Puutavaran ja -tuotteiden alkuperän seurantajärjestelmiä kehitetään yrityksissä jatkuvasti puun laillisen alkuperän varmentamiseksi.