Metsäteollisuus panostaa uusien tuotteiden kehittämiseen

Tiedotteet |

Metsäteollisuus kehittää vinhaa vauhtia nykyisten tuotteiden rinnalle uusia tuotteita ja uutta liiketoimintaa. Metsäteollisuuden nykyiset tuotteet muodostavat kuitenkin pitkään liiketoiminnan perustan, sillä paperi-, pakkaus- ja puutuotteista kehitetään jatkuvasti uusia sukupolvia. Useimmat metsäteollisuuden nykytuotteista ovat kasvumarkkinoilla, mutta uusia mielenkiintoisia avauksia nähdään jo. 

Metsäteollisuuden uusiutuvasta raaka-aineesta, puusta, saadaan monenlaisia ilmastomyötäisiä tuotteita. Metsäteollisuudessa biotalouden kasvualueita ovat mm. rakentaminen ja sisustaminen, pakkaukset ja pehmopaperit sekä biopohjainen energia. Biotalouden uusia tuotteita syntyy bioenergiasta, biopolttoaineista ja biokemikaaleista sekä yhdistämällä puuta ja kuitua muihin materiaaleihin, jolloin puhutaan biokomposiiteista.

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia avautuu puun käytöstä fossiilisten raaka-aineiden kuten muovin tai alumiinin korvaajana pakkauskäytössä. Puu sisältää moninaisia ainesosia, joita voidaan käyttää esimerkiksi kosmetiikka- tai lääketeollisuudessa. Tekstiiliteollisuuteen kehitetään puusta tehtyjä tekstiilikuituja, joilla voidaan korvata mm. puuvillaa tai polyesteriä.

Puun sisältämää sellukuitua pilkkomalla pienemmäksi kuituun saadaan aivan uudenlaisia ominaisuuksia. Tällaista mikrofibrilloitua sellua voidaan käyttää mm. pakkausmateriaalien pinnassa tiiviinä kerroksena, tuomassa lujuutta paperin- tai kartonginvalmistukseen tai solujen kasvualustana ja siitä saadaan muokattua esineitä 3D-printtaamalla.

Tulevaisuudessa voi olla mahdollista valmistaa läpinäkyvää vaneria tai varastoida sähköä paperiin. Oma kehityspanoksensa kohdennetaan digitalisaation tuomiin etuihin esimerkiksi raaka-aineen, puun sekä tuotelogistiikan parantamiseen tai älyn lisäämiseen pakkauksissa.

Teollinen symbioosi tai kiertotalousajatus näkyy metsäteollisuuslaitoksilla. Metsäteollisuudessa on pitkä historia toimia siten, että käytetyt materiaalit tai energia käytetään mahdollisimman hyvin. Uusina avauksina tästä ovat esimerkiksi lannoitevalmisteiden kytkeminen tehtaan toimintaan tai esimerkiksi selvityksiä käyttää metsäteollisuuden hukkalämpöä paremmin hyväksi muiden toimijoiden prosesseissa.