Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut mittaviin sanktioihin venäläisiä tuotteita kohtaan. Tällä on ollut merkittäviä vaikutuksia eurooppalaiselle teollisuudelle kattaen hyvin laajalti erilaiset tuotteet ja arvoketjut. Huomattavia vaikutuksia on nähty myös metsäteollisuudessa ja puutuotteissa.

Ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 2022 noin 80 prosenttia maailman koivuvanerista tuotettiin Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Vielä vuonna 2021 venäläisen koivuvanerin vienti Eurooppaan oli noin 1,3 ja Pohjois-Amerikkaan noin 0,6 miljoonaa kuutiota.

Euroopan unionin asettaman viidennen pakotepaketin lopullisen voimaantulon jälkeen heinäkuussa 2022 Venäjältä peräisin olevan raakapuun ja puutuotteiden, mukaan lukien koivuvanerin, tuonti EU-alueelle kiellettiin. Markkinoilta saadun informaation ja tilastojen perusteella laittoman venäläisen koivuvanerin tuonti Eurooppaan kolmansista maista vaikuttaa kuitenkin jatkuvan.

Tämä näkyy koivuvanerin kasvaneena tuontina mm. Kazakstanista ja Turkista. Kun otetaan huomioon Kazakstanin oma tuotantokapasiteetti, havaitaan että maalla ei ole riittävää koivuvanerin tuotantoa, jotta se voisi toimittaa tilastoituja määriä.

Laitonta koivuvaneria kulkeutuu Euroopan markkinoille monin tavoin. Tuontikieltoa kierretään muun muassa kauttakuljetuksina kolmannen maan kautta. Kolmansissa maissa vaneriin saatetaan myös tehdä vähäisiä muutoksia, minkä jälkeen tuotteiden alkuperäksi ilmoitetaan maa, jossa muutos on tehty. Eräs keino on myös käyttää väärää tullinimikettä, jotta tuote ei olisi pakotteiden alainen.

Venäläisen koivuvanerin laittomalla maahantuonnilla rikotaan EU:n asettamia pakotteita ja vuonna 2021 voimaan astuneita koivuvanerin polkumyyntitulleja. Laiton tuonti rikkoo myös EU:n puutavara-asetusta ja kansainvälisten sertifiointijärjestöjen linjauksia, ainakin jos koivuvaneria yritetään markkinoida sertifioituna.

Pakotteiden kierto ja laittoman koivuvanerin markkinoille pääsy aiheuttaa merkittävää haittaa eurooppalaiselle vaneriteollisuudelle ja arvoketjun muille laillisille toimijoille, kun hinnaltaan halvempi laiton tuote päätyy EU-markkinoille. Eurooppalaiset tuottajat joutuvat kohtaamaan epäoikeudenmukaisen ja laittoman kilpailun tilanteessa, jossa ne ovat jo kärsineet energian hintojen noususta ja raaka-aineen puutteesta, jota Venäjän jo aiemmin asettama koivutukin ja -viilun vientikielto ehti aiheuttaa.

Metsäteollisuus toimialana on valmis kohtaamaan Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden väistämättömät negatiiviset vaikutukset vastauksena Venäjän Ukrainaan kohdistuneelle sotilaalliselle hyökkäykselle. Tavoitteenamme on pakotteiden täytäntöönpano, laittoman maahantuonnin lopettaminen ja epäterveen kilpailun estäminen koko arvoketjussa pakotteiden moraalisen oikeutuksen vuoksi ja niiden toimivuuden varmistamiseksi. Metsäteollisuus ry on esittänyt toimialan huolen Suomen ja EU:n vastaaville viranomaisille ja etsii keinoja laittoman tuonnin ja epäreilun kaupan kitkemiseksi yhdessä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.