Suomi on saanut päivitetyn FSC:n vastuullisen metsänhoidon standardin, joka tulee voimaan 1.8.2023. Standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset sille, miten FSC-sertifioituja metsiä tulevaisuudessa hoidetaan Suomessa. Se edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista metsien hoitoa.

Päivitetyn standardin myötä metsänhoidon suunnitelmallisuus ja luonnonhoidon taso paranevat FSC-sertifioiduissa metsissä esimerkiksi monimuotoisuudelle tärkeän lahopuun määrää lisäämällä. Työelämän pelisäännöt ja työntekijöiden oikeudet ovat päivitetyssä standardissa selkeämmin kirjattuina. Standardipäivityksen yleisenä tavoitteena on ollut selkeyttää vaatimuksia ja vähentää tulkinnanvaraisuutta.

- Metsäteollisuuden näkökulmasta päivitystyö onnistui hyvin. Standardi auttaa kehittämään metsäluontoa ja sen monimuotoisuutta kustannustehokkailla, tutkimustietoon perustuvilla keinoilla. FSC-standardi on metsänomistajille ja teollisuudelle myös taloudellisesti houkutteleva, sillä sertifioidusta puusta valmistetuille tuotteille on maailmalla kysyntää, arvioi metsäpolitiikan päällikkö Jimi Rajajärvi Metsäteollisuus ry:stä.

FSC Suomen standardityöryhmässä on edustettuna sosiaali-, talous- ja ympäristökamari, joilla kaikilla on yhtäläinen äänivalta. Sosiaalikamarin toimijoita ovat työntekijäjärjestöt, virkistysjärjestöt, kuluttajat sekä saamelaisten edustajat. Talouskamariin kuuluvat metsänomistajat sekä metsäteollisuuden yritykset ja ympäristökamariin ympäristöjärjestöt.

Suomen päivitetty metsänhoidon FSC-standardi tulee voimaan 1.8.2023. Tämän jälkeen standardin toimeenpanossa on 12 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa auditoijat varmistavat, että sertifikaatinhaltijat täyttävät päivitetyn standardin mukaiset vaatimukset. Päivitettyä metsänhoidon FSC-standardia saa halutessaan alkaa noudattamaan heti sen julkaisusta.

Päivitetyt materiaalit löytyvät FSC Suomen sivuilta.