Raportissa kuvataan paikallisen sopimisen toteutuneita muotoja sekä mahdollisuuksia suomalaisessa vientiteollisuudessa. Selvityksen toteuttivat TT-Säätiön tuella Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry. Valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta irtautumassa oleva Metsäteollisuus ry näkee, että työlainsäädäntöä tulee uudistaa mahdollistamaan yrityskohtaista paikallista sopimista nykyistä laajemmin.

Raportti kuvaa palkitsemis- ja työaikajärjestelmien yritys- ja työpaikkatasolla toteutettujen joustojen mahdollisuuksia ja onnistumista yritysesimerkein. Esimerkkejä seuraa kommenttipuheenvuoro ETLA:n tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston professorilta Antti Kauhaselta.

Raportin tavoitteena oli tarkastella monipuolisesti paikallisen sopimisen vaikutuksia sekä yrityksen että työntekijöiden kannalta. Esimerkit osoittavat, että sekä yritysten että työntekijöiden tarpeet on mahdollista yhdistää kumpaakin osapuolta hyödyttävällä tavalla. Tämä edellyttää kuitenkin paikallisen sopimisen laajentamista ja kehittämistä sekä työehtosopimuksissa että lainsäädännössä.