Puukauppa käynnistyi ripeästi lomakauden jälkeen, ja syksyn puukaupalle on nyt erinomaiset edellytykset. Hyvin toimivat puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-elokuussa puuta yksityismetsistä 20,5 miljoonaa kuutiota. Puukaupassa on selviä virkistymisen merkkejä alkuvuoteen verrattuna, vaikka viiden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna määrä on viisi prosenttia pienempi ja viime vuoden ostomäärästä ollaan vielä jäljessä 16 prosenttia.

Kuitupuun ostomäärä oli 9,9 miljoonaa kuutiota, eli 10 prosenttia vähemmän ja tukkien ostomäärä 9,6 miljoonaa kuutiota, eli yhden prosentin enemmän kuin viitenä edellisenä vuonna keskimäärin.

Kantohinnat nousivat

Havutukkien kantohinnat olivat elokuussa 12–14 prosenttia ja koivutukin kantohinta 11 prosenttia korkeammat kuin vuoden alussa. Kuitupuiden kantohinnat olivat 12–14 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa.

Elokuussa mäntytukista maksettiin keskimäärin 70 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 38 ja 75 euron välillä. Kuusitukin keskihinta oli 74 euroa kuutiolta hinnan vaihdellessa 38 ja 77 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 50 euroa kuutiolta, kun hinta vaihteli 31 ja 55 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 20–22 euroa kuutiolta, ja hinta vaihteli 12 ja 24 euron välillä.

Kantohintojen vaihteluun on useita syitä. Hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta ja -olosuhteet. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla.

Kaikelle puulle on vahva kysyntä

Syksyn puukaupalle on nyt erinomaiset edellytykset. Yksityiset metsänomistajat ovat avainasemassa suomalaisen metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina. Kestävä, suunnitelmallinen ja aktiivinen metsänhoito tuo metsänomistajalle parhaan tuoton ja samalla antaa edellytykset teollisuuden puuhuollon onnistumiselle.

- Hyvin toimivat puumarkkinat ovat perusta kotimaisen puun käytölle. Näin luodaan työtä ja toimeentuloa kaikkialla Suomessa. Puupohjaisilla tuotteilla vastataan myös globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja ympäristön kuormittumiseen, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Lue lisää: Puukauppatilastot