Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama ja tänään 15.11. julkaistu selvitys kertoo, että Suomen vuodelle 2035 asettama hiilineutraalisuustavoite on äärimmäisen kova. Selvityksen PITKO-skenaarioissa VTT ja Suomen ympäristökeskus SYKE hahmottelevat kasvihuonekaasujen pitkän aikavälin mahdollisia kokonaispäästökehityksiä. Vastaavasti maankäyttösektoria koskevia tulevaisuudenkuvia on luodattu MALUSEPO-skenaarioissa, jonka on koonnut Luonnonvarakeskus.

Metsäteollisuuden tehtailla fossiilisista irtautuminen on jo pitkällä

Fossiilisista polttoaineista irtautumisen ansiosta metsäteollisuuden tuotantoon suhteutetut hiilidioksidipäästöt ovat jo nyt vähentyneet noin 64 prosenttia 1990-luvun alkuun verrattuna. Metsäteollisuuden tehtaiden energiantuotannosta noin 85 prosenttia on uusiutuvaa energiaa ja tavoitteena on kasvattaa sen osuus 90 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tämän kaltainen kehitys on välttämätöntä myös muussa yhteiskunnassa, mikäli Suomen ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa.

Metsäteollisuus korostaa, että alan investoinnit ja kehittyminen ovat perusedellytyksiä kaikille Antti Rinteen hallituksen päätavoitteille, joita ovat korkea työllisyysaste, talouden tasapaino ja vähäpäästöisyys. Metsäteollisuus valmistelee parhaillaan omaa ilmastotiekarttaansa, joka tarjoaa keväällä 2020 päättäjille näkymän uudistuvan puunjalostuksen suomiin mahdollisuuksiin hidastettaessa ilmastonmuutosta.

Aktiivinen ja kestävä metsänhoito pitää nielut kunnossa

Suomessa metsät kasvavat paljon enemmän kuin niitä vuosittain käytetään. Maamme metsien hiilivarasto siis kasvaa koko ajan. Metsien kasvusta ja elinvoimaisuudesta on huolehdittava myös jatkossa.

On tärkeää, että maa- ja metsätalousministeriön toimesta on selvitetty, kuinka maankäyttösektorilla voidaan vähentää päästöjä. Vielä tärkeämpiä ovat aidot käytännön toimet. Esimerkiksi aktiivisella ja oikea-aikaisella metsänhoidolla parannetaan metsien kasvukuntoa ja ehkäistään metsätuhoja. Metsien terveyden merkitys korostuu ilmastonmuutoksen etenemisen myötä, sillä kuten Keski-Euroopassa on nähty, hiilinielu voi muuttua hetkessä päästöksi metsätuhojen seurauksena.

Myös metsäkadon ehkäisy ja metsitys ovat tärkeitä toimia. Aikanaan nämä toimet lisäävät myös puun tarjontaa jalostukseen ja edesauttavat puupohjaisten tuotteiden tarjoamia ilmastoratkaisuja maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Lisätietoja:Energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, 040 820 9763, ahti.fagerblom@forestindustries.fi