– Vastauksista on nähtävissä, että tarve monipuolisesta osaamista on ja alan vetomaisuuden lisäämisessä on vielä tehtävää, alustaa Metsäteollisuus ry:n osaamisen ja koulutuksen päällikkö Soile Koriseva ja jatkaa: Isoin tarve osaavan työvoiman saatavuudesta ilmenee alueellisesti ja etenkin kasvukeskusten ulkopuolella, minne osaajia on vaikeampi saada.

Hyvä markkinatilanne on nostanut kilpailua hyvistä osaajista. Samalla nähtävissä on ammattiosaamisen tason vaatimusten nousu ylipäänsä.

– Kyselyn vastaukset tukevat tässä yleistä trendiä. Pelkällä peruskoululla ei enää pärjää, vaan taustalla on oltava vähintään ammatillinen perustutkinto, millä lähdetään liikkeelle.

Metsäteollisuudesta eläköityy seuravan kymmenen vuoden aikana neljännes, eli noin 10 000 henkilöä. Samalla ala uudistuu ja uudet investoinnit kasvattavat myös osaajien tarvetta. Kun huomioidaan koko puunjalostuksen arvoketju, työllistää metsäteollisuus yhteensä noin 140 000 henkilöä. Arvoketjussa tarvetta on erityisesti puutavara-auton kuljettajista ja metsäkoneen kuljettajista. (Metsäteho, Savotta 2025- laskelmat).

Rekrytoinneissa haastetta niin ammatillisista osaajista kuin korkeakoulun suorittaneista

Metsäteollisuus ry:n kysely osoittaa, että osaamista on ollut haastava saada etenkin kunnossapito- ja huoltotehtäviin, valmistus- ja käyttötehtäviin sekä tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.

Työntekijöiden osalta rekrytoinnissa haasteita on ollut etenkin sähkö- ja automaatioalan, prosessiteollisuuden ja puualan ammattilaisista, kun taas toimihenkilöpuolella etenkin kone- ja sähkötekniikan insinöörejä sekä puunjalostustekniikan diplomi-insinöörejä tarvitaan.

– Nämä ovat todellisia haasteita, joihin haluamme vastata niin koulutuspoliittisilla keinoilla kuin vetovoimaa lisäämällä, Koriseva täydentää.

Merkityksellistä työtä tarjolla vastuullisissa yrityksissä

Oppisopimus on tärkeä kanava uuden työvoiman kouluttamisessa ja jo olemassa olevan henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä. Metsäteollisuuden yritykset ovatkin nähneet oppisopimuksen hyvänä kanavana osaavan työvoiman takaamiseksi ja kantavat laajalti vastuuta henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Oppisopimus on käytössä kaikissa Metsäteollisuus ry:n suurissa jäsenyrityksissä, jotka kattavat henkilömäärältään 80 % koko toimialasta.

– Kaikilla metsäteollisuuden alalla toimivilla on vielä työsarkaa tuoda yhdessä esille metsäteollisuuden monipuoliset, merkitykselliset uramahdollisuudet. Metsäteollisuudessa pääsee osaksi niitä ratkaisuja, joita ympäristön ja kestävän huomisen eteen tehdään.