Puusta jalostetut vientituotteet, vähäpäästöiset tehtaat ja hyvän metsänhoidon ylläpitämät terveet metsät ovat avainasemassa, kun irtaudutaan fossiilitaloudesta ja torjutaan ilmastonmuutosta. Samalla metsäteollisuus vahvistaa kansantaloutta ja suomalaisten hyvinvointia tulevaisuudessa jopa nykyistä enemmän.

Metsäteollisuus julkistaa oman ilmastotiekarttansa 17.6.2020. Tuolloin esitetään ensi kertaa Suomessa arvioitu puupohjaisten tuotteiden substituutiovaikutus: korvaamalla runsaasti fossiilisia päästöjä aiheuttavia tuotteita metsäteollisuuden vientituotteet luovat maailmanlaajuisen ilmastohyödyn, joka vastaa noin 16 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Tämä vastaa yli kolmasosaa kaikista Suomen nykyisistä hiilidioksidipäästöistä ja ylittää noin viisinkertaisesti metsäteollisuuden tehtaiden nykyiset fossiiliset päästöt.

Metsäteollisuuden tehtaiden päästöt ovat jo nyt pienet. Suotuisan toimintaympäristön ja investointien myötä tehtaat voivat päästä kokonaan irti fossiilisista polttoaineista pian vuoden 2035 jälkeen ja 2040-luvulla tehtaat voivat muuttua jopa hiilinegatiivisiksi. Samalla maamme metsävarojen kasvua voidaan edelleen lisätä vaikka puun käyttö kasvaa.

Näkymä on houkutteleva, sillä puusta valmistettavien tuotteiden markkinoiden arvioidaan kasvavan maailmanlaajuisesti lähes 200 miljardilla eurolla vuosina 2017-2030. Suomi voi vahvistaa asemaansa ilmastotekojen ja puunjalostuksen kärkimaana, jonka talous on vakaalla ja kestävällä pohjalla.

Yllä kuvattujen hyötyjen saavuttamiseen ei tarvita ihmettä. Oikeat päätökset ja tahtotila riittävät – tehtaiden kansainvälisestä kustannuskilpailukyvystä ja metsien kasvukunnosta huolehtiminen riittää pitkälle. Metsäteollisuuden ilmastokartta, jossa teollisuuden ilmasto- ja talousvaikutuksia on ensi kertaa arvioitu laajana kokonaisuutena, piirtää näkyviin päätöksiä, joita puunjalostuksen valtavan ilmastopotentiaalin hyödyntäminen päättäjiltä vaatii.