Metsäteollisuus on tehnyt vuosikymmenten ajan tuloksellista vesiensuojelutyötä. Päästöt vesistöihin ovat vähentyneet huomattavasti tuotannon kasvusta huolimatta.