Euroopan komissio, neuvosto ja parlamentti pääsivät alustavaan sopuun maankäyttösektorin (LULUCF) ilmastotavoitteita säätelevästä asetuksesta. Neuvottelujen lopputulos tarkoittaa, että EU-alueen maankäyttösektorin nieluja tulee lisätä 15 % alle kymmenessä vuodessa.

Neuvottelujen lopputuloksena osapuolet sopivat, että EU:n maankäyttösektorin tulee vuonna 2030 sitoutua poistamaan ilmakehästä -310 Mt CO2, tästä Suomen osuus on -17,8 Mt. Vuoden 2030 jälkeisestä ajasta ei päästy sopuun, mutta komissio antaa asiasta uuden lainsäädäntöehdotuksen myöhemmin.

- Ilmastolain mukaan EU-alueen tulee olla hiilineutraali vuonna 2050. Maankäyttösektorin nieluilla on tässä tärkeä, mutta rajallinen rooli, sanoo Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.

Suomessa uuden LULUCF-asetuksen tavoitteeseen pääseminen vaatii merkittäviä toimenpiteitä koko maankäyttösektorilla, joka kattaa viljelysmaat, metsät, metsityksen ja metsäkadon. Metsäteollisuus ry katsoo, että metsien osalta on tärkeää panostaa metsien kasvukunnon lisäämiseen esimerkiksi toteuttamalla metsänhoitotoimenpiteet oikea-aikaisesti ja hoitamalla hoitorästit.

- Tavoitteiden saavuttamiseksi on koko maankäyttösektorilla tehtävä merkittäviä käytännön toimenpiteitä. Metsissä taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa on lisättävä ja metsien ravinnetaloutta parannettava. Oikein ajoitetut metsänhoitotoimenpiteet ovat tärkeässä roolissa myös nieluja pienentävien metsätuhojen ennaltaehkäisyssä, Rantamäki painottaa.

LULUCF-asetus on osa EU:n heinäkuussa 2020 julkaisemaa ilmastopakettia (ns. 55-valmiuspaketti), joka sisältää 12 lainsäädäntöehdotusta. Kaikki paketin lainsäädäntöehdotukset ovat nyt edenneet kolmikantaneuvotteluvaiheeseen.