Metsäteollisuus ja metsäala kokonaisuutena ei ole kriisin alussa ollut eniten kärsivien toimialojen joukossa. Metsäteollisuuden toimialojen ja yritysten välillä on kuitenkin suuria eroja. Osa yrityksistä sinnittelee, osa on vaikeuksissa. Koronakriisin kokonaisvaikutukset metsäalaan riippuvat suuresti pandemian hillitsemiseksi tehtävistä toimenpiteistä ja niiden kestosta. Tuotteiden kysynnän lasku globaalisti tietää vaikeuksia myös Suomessa. Etenkin metsäteollisuuden arvoketjua palvelevien yrittäjien tilanne on yleisesti ottaen vaikea, jos hakkuut vaimenevat pandemian pahentumisen myötä.

- On tärkeää, että hallitus tekee kehysriihessä päätöksiä, joilla yritykset selviävät akuutin kriisin yli, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Hallituksen tulee myös arvioida koko talouslinjaansa ja jo aiemmin tehtyjä päätöksiä. On koko maan etu, että teollisuuden kilpailukyky sekä sen Suomelle ja suomalaisille tuottama hyvinvointi säilyy sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Suomessa on jo nyt kireämpi energiaverotus kuin monissa kilpailijamaissa. Dieseliä verotetaan Suomessa Euroopan viidenneksi tiukimmalla verokannalla. Maksamme huomattavan raskasta veroa muihin maihin verrattuna, vaikka kuljetusetäisyydet ovat pitkiä.

- Konkreettisena toimena hallitus voisi perua erityisesti yrityksiin kohdistuvat polttoaineverojen korotukset ja pidättäytyä sellaisista tulevista päätöksistä, joilla suomalaisen teollisuuden kustannuskilpailukykyä heikennetään, toteaa Jaatinen.

Pitkälle tulevaan katsova ja kansantalouden kannalta laajasti perusteltava toimi olisi teollisuuden tarvitsemien julkisten infrainvestointien nopea käynnistäminen. Myös panostukset olemassa olevan väyläverkoston pullonkaulojen purkamiseen johtavat itse investointeja laajempiin kansantaloudellisiin hyötyihin. Tässä keskiössä ovat metsäteollisuuden kuljetusketjun kilpailukykyä edistävät ja investointeja tukevat tie-, rata-, vesiväylä- ja satamahankkeet.

Suomen jälleenrakennusta koronakriisin jälkeen haittaisivat etenkin teollisuuteen osuvat veronkorotukset.

Lisätietoja:

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. (09) 132 6600