Belgian tavoitteet ja painopisteet tulevalle puheenjohtajakaudelle vaikuttavat merkittävästi Euroopan lähitulevaisuuteen. Horisontissa on nyt onneksi metsäteollisuudelle suotuisia kauppapoliittisia painotuksia.

Tammikuussa Belgia nousee jälleen päärooliin Euroopan suurella lavalla Brysselissä. Maan puheenjohtajakausi osuu kriittiseen taitekohtaan, joka kuljettaa Euroopan unionin europarlamenttivaalien kautta uuteen aikaan.

Nykyisen puheenjohtajamaan, Espanjan, kauden lähestyessä loppuaan EU:ssa on yhä vireillä useita metsäteollisuuteen vahvasti vaikuttavia aloitteita aina kauppapolitiikasta metsien ennallistamiseen ja logistiikkaan. Belgia julkaisee viimeistellyn puheenjohtajaohjelmansa näinä päivinä, mutta kesäkuun loppuun kestävän kauden päälinjat on jo selkeästi määritelty.

Puheenjohtajakautensa ensimmäisellä puoliskolla Belgia pyrkii viimeistelemään mahdollisimman monia nykyisen komission lakialoitteita ennen kuin parlamentti siirtyy vaalitauolle huhtikuussa. Kauden toisella puoliskolla Belgia sen sijaan keskittää huomionsa EU:n seuraavaan strategiseen toimintasuunnitelmaan, jolla kirjataan EU:n askelmerkit vuosille 2024–2029. Luonnollisesti, Belgia haluaa jättää tähän vahvan jälkensä. Maa on listannut kuusi prioriteettia puheenjohtajakaudelleen, joista metsäteollisuutta koskettavat erityisesti kauppaan ja kilpailukykyyn sitoutuvat aiheet.

Metsäteollisuus kannattaa Euroopan kilpailukyvyn kohentamista

Metsäteollisuus ry haluaa varmistaa, että toimialamme nousee täyteen potentiaalinsa ihmisten ja planeettamme hyvinvoinnin varmistajana. Siksi on erittäin positiivista, että Belgia haluaa keskittää puheenjohtajakaudellaan EU:n huomion juuri teollisuuspolitiikkaan, sisämarkkinoiden vahvistamiseen ja Euroopan kilpailukyvyn parantamiseen. Maan puheenjohtajaohjelmassa mainitut panostukset kaksoissiirtymään ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaan tukevat alamme yritysten mahdollisuuksia edistää biotaloutta ja uusien tuotteiden markkinoillepääsyä.

Niin Euroopan kilpailukykyä kuin metsäteollisuuden kustannuskilpailukykyä tuetaan vahvistamalla eurooppalaista omavaraisuutta ja vähentämällä haitallisia riippuvuuksia. Ratkaisevassa roolissa ovat saumattomasti toimivat EU:n sisämarkkinat, biotalouteen tukeutuva ilmastopolitiikka sekä aktiivinen geopolitiikka, jolla vahvistetaan avointa, sääntöpohjaista ja kaikille tasapuolista kansainvälisen kaupan toimintaympäristöä.

Metsäteollisuus ry on kuluneen vuoden aikana vahvistanut omaa EU-vaikuttamistaan perustamalla pysyvän toimiston Brysseliin. Edunvalvontatyö on täydessä vauhdissa, jotta yhdessä jäsenyritysten kanssa laaditut prioriteetit seuraavalle komission toimintakaudelle tulisivat huomioiduksi.