Suomalaiset ja venäläiset kehittävät metsäalan koulutusta ja opetusta ensimmäistä kertaa yhteistuumin

Uutiset |

Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtamassa METAFor-hankkeessa kehitetään monitasoista opetus- ja koulutusohjelmaa metsien kestävän käytön ylläpitämiseksi Suomessa ja Venäjällä. Suomalaiset ja venäläiset metsäalan organisaatiot sekä opetuksesta ja koulutuksesta vastaavat tahot edistävät asiaa nyt ensimmäistä kertaa yhdessä.

– Venäjän Metsäviraston uudelleenorganisointi saattaa ennakoida muutoksia metsäpolitiikassa. Venäjä hakee nyt suuntaansa metsätalouskysymyksissä. Esimerkiksi tämän takia metsien käyttöön liittyvä koulutus on kaikkien osapuolten etu, Metsäteollisuus ry:n Venäjä-asioiden päällikkö Juha Palokangas sanoo.

Opetusmateriaali kaikkien saataville

Hankkeen aikana Suomessa ja Venäjällä järjestetään yhteensä parikymmentä koulutus- ja opetustapahtumaa yliopisto-opiskelijoille, koululaisille ja metsäalan ammattilaisille. Kaikki opetusmateriaali tulee avoimeen käyttöön hankkeen päättymisen jälkeen. Suomessa opetuksen kehittämisestä vastaa Helsingin yliopiston metsätieteellinen tiedekunta.

– Meillä on valmiudet tarjota räätälöityä opetusta tarpeen mukaan. Samalla elvytämme vanhoja yhteyksiä Pietarin metsäyliopiston kanssa, professori Pasi Puttonen toteaa.

Metsäalan seminaareissa kartoitetaan metsien kestävän käytön ongelmia ja pyritään löytämään vastauksia niiden ratkomiseksi yhdessä eri toimijoiden kanssa. Ensimmäinen metsäseminaari järjestettiin lokakuussa Pietarissa. Luken erityisasiantuntijana toimivan projektipäällikkö Ekaterina Shorokhovan mukaan seminaari oli onnistunut ja herätti laajaa kiinnostusta.

– Osallistujia oli paristakymmenestä organisaatiosta ja Pietarin Suomi-talo puitteiltaan juuri oikea paikka seminaarin järjestämiseen. Samanaikaisesti seminaarin kanssa Venäjä sai uuden liittovaltion metsäviraston johtajan, Shorokhova kertoo.

Seminaariin osallistuneella hankkeen ohjausryhmällä on merkittävä rooli hankkeen tavoitteiden toteutumisessa.

– Metsätalous on tärkeää molemmille maille. Omalta osaltamme pyrimme luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä metsäsektorilla kestävän kehityksen ylläpitämiseksi, ohjausryhmän puheenjohtaja Heikki Pajuoja Metsätehosta korostaa.

Luken lisäksi hankkeeseen osallistuvat Helsingin ja Lappeenrannan yliopistot, Pietarin metsäyliopisto ja Karjalan Tasavallan Tiedeakatemian Metsäntutkimuslaitos. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat edustajat Metsäteho Oy:stä, Metsäteollisuus ry:stä, Metsähallituksesta sekä maa- ja metsätalousministeriöstä. Venäjältä ohjausryhmässä on edustus muun muassa liittovaltion metsävirastosta, joka on osa Venäjän Luonnonvaraministeriötä. Tutkimusta rahoittaa Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelma.

Lisätietoja Metsäteollisuus ry:n näkökulmasta: Päällikkö Juha Palokangas, Metsäteollisuus ry, p. 0400 991 467, juha.palokangas@forestindustries.fi

Lisätietoja antaa

Juha Palokangas

Päällikkö, Venäjä-asiat

0400 991 467