Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on kohdistettu vetyteknologiaan sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen kohdistuviin hankkeisiin merkittävä 150 miljoonan euron julkinen rahoitus. Osa rahoituksesta tulee hakuun nyt.

Suomi osallistuu vetytalouden eurooppalaisen arvoketjun rakentamiseen (vety-IPCEI) ja käynnistää siihen liittyvän haun yrityksille. Yritykset voivat 4. heinäkuuta asti esittää Business Finlandille eurooppalaisiin verkostoihin kytkeytyviä hankkeitaan, joilla vauhditetaan puhtaan vedyn tuotantoa ja vedyn uusien käyttökohteiden kehittämistä.

Hallitus on Suomen kestävän kasvun ohjelmassa kohdistanut vetyteknologiaan sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen kohdistuviin hankkeisiin merkittävän 150 miljoonan euron julkisen rahoituksen. Osa rahoituksesta suunnataan vety-IPCEI-prosessiin kytkeytyvien hankkeiden edistämiseen, joiden haku käynnistettiin nyt. Osa rahoituksesta suunnataan myöhemmin avautuvan haun kansallisiin hankkeisiin. Hankkeet tukevat osaltaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

IPCEI on lyhenne sanoista Important Project of Common European Interest (Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke). IPCEI-hankkeita koskee erillinen, kevyempi valtiontukisäännöstö, jonka mukaan valtio voi tukea yrityksiä normaalia joustavammin.

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rahoitus kohdennetaan vetyarvoketjun investointeihin, joissa vedyn käyttökohteita ovat teollisuus, liikenne ja mahdolliset muut hiilidioksidin hyödyntämiseen perustuvat uudet tuotteet ja ratkaisut. Vedyn tuotanto hankkeissa perustuu ensisijaisesti vähähiilisen sähkön käyttöön.

Tarkat hakuehdot ja valintakriteerit löytyvät Business Finlandin verkkosivuilta.