Metsäluonnon monimuotoisuutta edistävä METSO-ohjelma säilyy itsenäisenä ja jatkuu myös vuoden 2025 jälkeen. METSOn jatko haluttiin varmistaa jo nyt osana Helmi-elinympäristöohjelman valmistelua.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO käynnistyi vuonna 2008. Vapaaehtoisella METSO-ohjelmalla on koko sen olemassa olon ajan ollut laaja tuki metsäteollisuuden, metsänomistajien, ympäristöjärjestöjen ja metsien virkistyskäytön toimijoiden keskuudessa.

METSOn tavoitteena on suojella pysyvästi 96 000 hehtaaria monimuotoisuuden kannalta arvokkaita metsäalueita sekä saada 82 000 hehtaaria määräaikaisen suojelun ja luonnonhoitohankkeiden piiriin vuoteen 2025 mennessä. METSO-ohjelmasta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö yhdessä.

Ympäristöministeriön vuonna 2019 käynnistämä Helmi-ohjelma laajentaa METSOn hyvät käytännöt myös muiden elinympäristöjen suojeluun ja luonnonhoitoon. Parasta aikaa valmistellaan valtioneuvoston periaatepäätöstä, jossa asetetaan tavoitteet Helmi-ohjelmalle. Ympäristöministeriö olisi halunnut liittää myös metsät osaksi Helmi-kokonaisuutta. Metsäteollisuus, metsänomistajat ja ympäristöjärjestöt puolustivat itsenäistä METSOa, mikä johti lopulta sulauttamissuunnitelmasta luopumiseen.

Jotta METSO-ohjelman jatko on turvattu, haluttiin ympäristöministeriön toimesta linjata jo nyt, että METSO jatkuu vuoden 2025 jälkeen. Samalla Helmin valmistelun yhteydessä asetetaan yleiset tavoitteet METSOn jatkokaudelle. Yksityiskohtaisempi valmistelutyö tehdään vuosina 2024−2025. Metsäteollisuus on aktiivisesti mukana sekä Helmin että METSOn valmistelutyössä, ja korostaa jatkossakin tiukkoja kriteerejä kohteiden valinnassa.

Lisätietoja antaa:

Tiina Vuoristo

Päällikkö, Kestävä kehitys

040 542 5365