Metsien Suomi -kampanja metsien käytön puolesta on jatkoa viime vuonna paljon myönteistä huomiota saaneelle kampanjalle. Kampanjan taustalla on suuri joukko metsäalan toimijoita.

Metsien käyttö näkyy jälleen laajasti katukuvassa ja eri medioissa ensi maanantaista 24.5. alkaen. Kyseessä on metsäalan yhteinen Metsien Suomi -hanke, jota myös Metsäteollisuus ry rahoittaa. Kampanja näkyy ja kuuluu kahden viikon ajan esimerkiksi bussipysäkeillä ympäri Suomen, televisio- ja radiomainoksissa ja lisäksi sosiaalisessa mediassa.

Kampanjan pääteemana on luonnon monimuotoisuus. Kampanjassa nostetaan esiin muun muassa talousmetsien monimuotoisuuden kannalta tärkeät tekopökkelöt, suojatiheiköt ja säästöpuut. Myös viime vuonna tuotettuja, edelleen toimivia mainoksia, käytetään kampanjassa.

Kampanjaa rahoittavat Metsäteollisuus ry:n lisäksi Suomen Metsäsäätiö, MTK ry, maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Puunjalostusinsinöörit ry sekä tänä vuonna uutena Bioenergia ry. Kampanjaa koordinoi Suomen Metsäyhdistys.

Viime vuonna kampanja toteutettiin kahdessa aallossa ensin toukokuussa ja myöhemmin lokakuussa. Kampanjan vaikuttavuutta tutkittiin kyselyillä ennen ja jälkeen kampanjan. Tulosten mukaan kampanja toimi erittäin hyvin. Se lisäsi kansalaisten tietoutta metsien käytöstä ja valtaosa piti siitä. 67 prosenttia mainonnan muistaneista kertoi kampanjan saaneen suhtautumaan aiempaa myönteisemmin metsien käyttöön. Odotetusti kampanja sai aikaan myös kritiikkiä, kuitenkin verraten pieneltä ryhmältä aktiivisia kansalaisia ja järjestöjä.

Kampanjan herättämiin kysymyksiin on koottu vastauksia Metsien Suomi -verkkosivuille metsiensuomi.fi.