Metsäteollisuus ry:n hallitus on tänään päättänyt työelämäuudistuksesta, joka on osa toimialan päivitettyä strategiaa. Metsäteollisuus luopuu valtakunnallisista työehtosopimuksista, ja työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle.

–Rakennamme uutta sopimisen kulttuuria, koska haluamme, että Suomi ja suomalainen metsäteollisuus menestyvät myös tulevaisuudessa. Toimialan erilaisten ja erilaisessa tilanteessa olevien yritysten tarpeisiin pystytään nykyistä paremmin vastaamaan yritys- ja tuoteryhmätason työehdoilla, Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä sanoi tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Uudistus toteutetaan muuttamalla Metsäteollisuus ry:n sääntöjä niin, että yhdistys irtautuu tehtävistään työmarkkinajärjestönä. Metsäteollisuus ry jatkaa toimialan elinkeinopoliittisena vaikuttajana.

Yritykset voivat tulevaisuudessa sopia yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja kaikista sellaisista työehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu. Yritykset suunnittelevat ja rakentavat uudenlaiset sopimisen tavat omista lähtökohdistaan ja kunnioittavat henkilöstönsä oikeutta järjestäytyä omista lähtökohdistaan. Työntekijöiden järjestäytymisvapauteen tai ammattiyhdistystoimintaan uudistus ei vaikuta.

–Metsäteollisuuden henkilöstö on sitoutunutta ja ammattitaidoltaan maailman huippuluokkaa. Yrityksissä ja tehtaiden porttien sisällä ymmärretään parhaiten liiketoiminnan tilanne, ja osataan siihen vastata, Hämälä korosti.

Yrityksillä on hyvin aikaa suunnitella uudistuksen toteuttaminen, sillä nykyiset työehtosopimukset ovat voimassa sopimusalasta riippuen 15–27 kuukautta. Metsäteollisuus ry vastaa voimassaolevien työehtosopimusten velvoitteista sekä niihin liittyvästä neuvonta-, oikeudenkäynti-, koulutus- ja tukipalveluista sopimuskausien päättymiseen asti, pisimmillään 31. joulukuuta 2022 saakka.

Metsäteollisuus ry:n päivitetyssä strategiassa korostetaan toimialan kasvumahdollisuuksia ilmastonmuutoksen maailmassa. Metsäteollisuuden tuotteilla voidaan enenevässä määrin korvata ilmaston kannalta haitallisia tuotteita, millä on ratkaiseva merkitys Suomen hiilineutraaliustavoitteen toteutumisessa. Suomalaisyritysten puupohjaisten tuotteiden tarjoamat mittavat ilmastohyödyt tulisi ymmärtää myös EU:n päätöksenteossa.

–Suomen tulee vaikuttaa siihen, että EU:n ilmastolaki huomioi puunjalostuksen ja biopohjaisten tuotteiden tuomat ilmastohyödyt. Meille on kansallisesti tärkeää varmistaa, ettei maamme metsien tarjoamia mahdollisuuksia rajoiteta EU:ssa, Hämälä korosti.

Omalta osaltaan metsäteollisuus sitoutuu ilmastotiekarttansa toteuttamiseen ja muuttamaan tuotantonsa Suomessa käytännössä päästöttömäksi vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotiekartan toteuttaminen edellyttää kilpailukykyä ja metsien kasvua vahvistavia päätöksiä.

Lisää tietoa:

Mediatiedote

Näin metsäteollisuus uudistaa työelämää -tietopaketti

Metsäteollisuuden ilmastotiekartta

Yhteydenotot:

Timo Jaatinen
Toimitusjohtaja
09 132 6600

Jyrki Hollmén
Työmarkkinajohtaja
040 746 3687