Metsäteollisuus on ollut paljon julkisuudessa viime viikkoina, osin Kaipolan paperitehtaan sulkemisilmoituksen ja osin hallituksen tulevan budjettiriihen vuoksi.

Olemme tavanneet päättäjiä kiivaalla tempolla ja antaneet parhaimmillaan useita mediahaastatteluja päivittäin. Viime viikolla tapasimme Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajan Ilkka Hämälän kanssa pääministeri Marinin ja valtiovarainministeri Vanhasen. Kävimme läpi metsäteollisuuden ajankohtaisen tilanteen, tulevaisuuden näkymät ja esittelimme toimialan ilmastotiekartan, josta olemme saaneet paljon hyvää palautetta.

Erityisesti keskustelun aiheena ovat olleet budjettiriihi ja keinot, joilla valtiovalta voi parantaa metsäteollisuuden kilpailukykyä. Olemme esittäneet seuraavia toimia:

  • Teollisuuden sähköveron laskeminen EU-minimiin ja siihen liittyvä fossiilisten lämmityspolttoaineiden veronpalautuksen poisto riittävän pitkällä siirtymäajalla
  • Jo päätetyistä dieselveron korotuksista luopuminen
  • Päästökauppakompensaation jatko
  • Kaavailluista lämmityspolttoaineiden veronkorotuksista luopuminen
  • Väylämaksuista luopuminen (nyt esityksenä on puolituksen jatko vuodella)
  • Ratamaksujen korotuksista pidättäytyminen (7 % suunnitteilla)
  • Metsätalouden kannustejärjestelmän rahoituksen turvaaminen
  • Työllisyystoimet ja työmarkkinoiden uudistaminen

Teollisuuden kilpailukyky on nyt nostettu niin isoksi yhteiskunnalliseksi keskustelunaiheeksi, että on oletettavaa hallituksen yrittävän ensi viikon budjettiriihessä koota teollisuuspoliittisen paketin. Ei ole varmuutta, mitä listaltamme siihen päätyy ja millaisella toteutustavalla. On yleisesti tiedetty, että maan hallituksen sisällä on poliittisia näkemyseroja. Teemme budjettiriihen jälkeen arvion päätösten kustannusvaikutuksista.

Timo Jaatinen
Toimitusjohtaja
Metsäteollisuus ry