Kestävän rahoituksen taksonomia on EU-luokittelu, jonka tavoitteena on vaikuttaa rahoituksen hintaan ja sijoitusten kohdentumiseen. Luokittelua tullaan käyttämään rahoitusalalla ja muun muassa isoissa metsäteollisuusyhtiöissä. Järjestelmän vaikutukset ulottuvat kuitenkin metsäalalla kaiken kokoisiin yrityksiin sekä yksittäisiin metsänomistajiin.

Komissio julkisti marraskuun puolivälissä ehdotusluonnoksen taksonomian ilmastokriteereitä koskevaksi delegoiduksi säädökseksi. Ehdotus on muuttunut merkittävästi siitä, mitä taksonomiaa valmistellut työryhmä esitti. Nykymuodossaan ehdotus uhkaa poistaa Suomessa harjoitettavan metsätalouden kestävien toimien listalta.

Samaan aikaan komissio selvittää myös, voiko taksonomiaa hyödyntää julkisen rahoituksen ohjaamisessa. Riski epäreilujen taksonomiakriteerien leviämisestä muuhun EU-lainsäädäntöön tuleekin ottaa vakavasti.

Suomen hallituksen on nyt tuotava painokkaasti esiin kestävän metsänhoidon merkitystä taisteltaessa ilmastonmuutosta vastaan sekä sopeuduttaessa ilmastonmuutokseen. Nykyisen metsätalouden kestävyysstatuksen poistolla olisi erittäin kauaskantoiset seuraukset koko Euroopassa. Suomen tulee kyseenalaistaa delegoidun säädöksen hyväksyminen ja kannustaa aktiivisesti myös muita metsäisiä maita toimimaan. Metsäteollisuus ry:n mukaan metsätalouden toimet, jotka täyttävät REDII:n kestävyyskriteerit, tulee lukea taksonomian mukaisesti kestäviksi läpi koko taksonomiaesityksen.

Valmistelu jatkuu kireässä aikataulussa

Komission ehdotuksestaan käynnistämä julkinen konsultaatio on auki 18.12. saakka. Metsäteollisuus ry koordinoi konsultaatioon vastaamista Cepin kanssa.

Kun säädös astuu voimaan vuoden 2022 alussa, kyseessä on sellaisenaan jäsenmaissa noudatettavaa lainsäädäntöä. Sen jälkeen isojen yritysten tulee vuonna 2021 tarkennettavalla tavalla raportoida niiden taksonomian mukaisuudesta.

Marraskuussa julkaistu luonnos kattaa metsätalouden lisäksi bioenergian. Ensi vuonna on mahdollista, että koko metsäteollisuuden arvoketjua tarkastellaan.