Vuoden 2020 lopussa EU ja Kiina saavuttivat periaatteellisen yhteisymmärryksen kahdenvälisestä investointisopimuksesta. Sopimus vaatii vielä neuvotteluja eikä voimaantuloa odoteta kuluvana vuonna.

Kiina kohdistaa ulkomaisiin investointeihin enemmän rajoitteita kuin EU. EU:n ja Kiinan investointisopimus tasapainottaisi tilannetta avaamalla markkinoita ja varmistamalla Kiinaan sijoittautuneille EU-yrityksille tasapuolisemmat toimintaedellytykset Kiinassa.

EU-Kiina-investointisopimus esimerkiksi poistaisi omistusosuuksiin kohdistuvia rajoituksia ja vaatimuksia yhteisyrityksestä kiinalaisen kumppanin kanssa niin teollisuuden kuin palvelualojen investoinneilta Kiinassa. Sopimus myös kieltäisi ulkomaisiin yrityksiin kohdistuvia erilaisia vaatimuksia teknologian siirrosta.

Valtion omistamien yritysten toiminnalta sopimus edellyttäisi kaupallisia perusteita eivätkä nämä saisi hankinnoissaan syrjiä ulkomaisia tarjoajia. Valtiontukien osalta parannettaisiin läpinäkyvyyttä erityisesti palvelualoilla, jotka eivät ole WTO:n valtiontukisääntöjen piirissä toisin kuin teollisuustoiminta.

Tärkeää on, että sopimus sisältää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia velvoitteita. Kiina esimerkiksi sitoutuisi sopimuksessa erinäisiin työelämää ja ympäristöä ja ilmastoa koskeviin velvoitteisiin. Sopimus on herättänyt vastustusta Euroopan parlamentissa ja kansalaisjärjestöissä, liittyen ihmisoikeuskysymyksiin mutta myös transatlanttisen Kiina-yhteistyön edistämiseen.

EU:n komission mukaan sopimus olisi monella tapaa Kiinan kunnianhimoisin tähän asti. Sille on tarkoitus seurata jatkoa investointisuojasta sopimisen muodossa ja tulevaisuudessa voidaan neuvotella laajempi kauppasopimus EU:n ja Kiinan välille. Ensin halutaan kuitenkin sopia toimintaympäristön pelisäännöistä nyt käsillä olevalla sopimuksella.

Tiivis englanninkielinen esite Kiinan tulevista sitoumuksista löytyy täältä.