Auditointiyritykset ovat pyytäneet mahdollisuutta päästä käsiksi FSC:n CW HCV-kartta-analyysiin korona-ajan FSC:n kontrolloidun puun/CoC-auditointien ajaksi. Asiasta on keskusteltu yritysten CW-asiantuntijoiden kanssa. Pääsy kartta-aineistoon mahdollistetaan vuoden 2021 osalta, ja päätös tulevien vuosien käytännöstä tehdään tarpeen mukaan.

Auditointiyritysten pääsy kartta-aineistoon onnistuu pienille puuntoimittajille suunnatun Tarkistuskartta.fi-palvelun kautta. Käytännössä asia hoituu seuraavasti näin:

  • Kukin auditoija hakee käyttöoikeutta suoraan auditoitavalta yritykseltä. Tämä tapahtuu rekisteröitymällä Tarkistuskartta.fi-palveluun, josta käyttöoikeuden hyväksyntä lähtee automaattisesti kyseiseen yritykseen.
  • Ennen käyttöoikeuden hyväksymistä yritys pyytää kuittauksen sitoutumisesta ”käyttöehtoihin” sähköpostitse (ks. teksti alla).

    Käyttöehto

    Tarkistuskartta.fi-palvelun sisältämä tieto soveltuu käytettäväksi vain FSC:n kontrolloidun puun hankinnan työkaluksi ja sen sisältämä tieto on ehdottoman luottamuksellista. Tietoa saa tarkastella vain auditoinnin yhteydessä, eikä sitä saa käyttää, näyttää tai jakaa missään muissa yhteyksissä. Käyttöoikeus on voimassa vuoden 2021.

    Sitoudun käyttämään Tarkistuskartta.fi-palvelua vain FSC:n kontrolloidun puun auditointitarkoituksissa.

    [allekirjoitus tai spostikuittaus]

Myös auditointiyritykset ovat tietoisia sovitusta toimintatavasta.