Viime aikojen hiilinielujen heilahtelujen vuoksi julkisuudessa on peräänkuulutettu suunnanmuutosta suomalaiseen metsäpolitiikkaan. Vaatimuksia on perusteltu muun muassa sillä, että Suomi ei nykymenolla saavuta aiempien vuosien tietopohjaan perustuneita nielutavoitteita.

Metsäsektori on näissä talkoissa mukana, eikä metsäpolitiikan suunnanmuutosta hiilinielujen vahvistamiseksi tarvitse odotella. Meillä on jo paljon keinoja vahvistaa metsien nieluja. Kaiken on lähdettävä metsien kasvua vahvistavasta hyvästä ja oikeaan aikaan toteutetusta metsänhoidosta. Se tarkoittaa metsien lannoittamista, taimikon ja nuorten metsien hoitoa ajallaan sekä ripeää metsän uudistamista hakkuun jälkeen. Uudistamisessa tulisi käyttää jalostettua siemen- ja taimiaineistoa aina, kun sitä on saatavilla.

Tätä listaa täydentävät metsäkadon ehkäisy, joutoalueiden metsittämien sekä tietyillä turvemailla jatkuvaan kasvatuksen siirtyminen, jos luontainen uudistumispotentiaali on hyvä. Nämä kaikki toimet myös Suomen Ilmastopaneeli nosti taannoin raportissaan esille. Nyt täytyy vain tehostaa toimia.

Ilmasto- ja nielukeskustelussa metsien hakkuumäärät nousevat usein esille. Vaalien lähestyessä ilmaan on heitelty populistisiakin ajatuksia. Hakkuisiin keskittyminen on kuitenkin aivan liian yksipuolinen näkökulma metsien rooliin ilmastotyössä. Puuta jalostava teollisuus valmistaa tuotteita, joiden avulla voidaan irtautua fossiilitaloudesta. Edellytykset tähän ovat hyvät, sillä alan ilmastokädenjälki on suuri ja jalanjälki on pieni. Samaan aikaan puuta jalostavien tehtaiden jo nyt alhaiset päästöt ovat edelleen laskussa hyvää vauhtia.

Metsissä muutokset tapahtuvat hitaasti. Suomen tärkeimmän luonnonvaran kohdalla hätiköinti ei yksinkertaisesti toimi. Tarvitsemme määrätietoista ja laaja-alaista yhteistyötä metsien kasvun sekä monimuotoisuuden edistämiseksi. Tämä tulee tehdä huomioiden metsien ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet ja tarpeet. Metsäsektori on tähän aina valmis. Monimuotoisuuden osalta työ on käynnissä laajassa puuta jalostavan teollisuuden tutkimushankkeessa.