Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Uutishuone
Uutinen
Metsäteollisuus jatkaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötään

Vastuullisuussitoumusten väliraportti kuvaa myönteistä kehitystä

Lue tiedote

23.11.2022

Metsäteollisuus jatkaa pitkäjänteistä vastuullisuustyötään: vastuullisuussitoumusten väliraportti kuvaa myönteistä kehitystä
Uutinen
Metsäalan ensimmäinen yhteinen etä-TET tavoitti nuoria

Metsäteollisuus ry järjesti ensimmäistä kertaa metsäalan etä-TETin.

Lue lisää

24.1.2023

Puukauppa vilkastui loppuvuotta kohti - koko vuoden volyymi edellisvuotta niukasti pienempi
Uutinen
Viime vuoden puukaupan volyymi edellisvuotta hieman pienempi

Puukauppa kiri loppuvuoden aikana ja puun kysyntä jatkui vahvana. Tukki- ja kuitupuun kantohinnat nousussa.

Lue uutinen

20.1.2023

TILAA TIEDOTTEEMME SÄHKÖPOSTIISI
Tilaa »
Ajankohtaista
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Blogi
Metsäteollisuus-keskustelussa käydään läpi kaikki kortit

Metsäteollisuus ry:n vaalikiertueella nautittiin moniäänisistä puheenvuoroista ja aktiivisesta dialogista.

Blogit
Metsäteollisuus ry
Lue blogi

20.12.2022

Blogi
Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset metsäteollisuudelle

Metsäteollisuudessa vaikutukset näkyvät etenkin raaka-aineen hankinnassa sekä haasteina logistiikassa.

Blogit
Talous ja kansainvälinen kauppa
Metsät ja puuraaka-aine
Logistiikka
Lue blogi

15.12.2022

Lausunto
Ympäristönsuojelulait

Lausunto vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen suunnitelmaluonnoksesta

Lausunnot
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue

15.12.2022

Uutinen
Uusi luonnonsuojelulaki tuo mukanaan paljon uutta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen
Eduskunta hyväksyi luonnonsuojelulain

Uusi laki tuo mukanaan paljon uutta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

13.12.2022

Blogi
Kun tilastoasiantuntija tekee tulkintoja ja johtopäätöksiä keräämistään tilastoista, on tiedon luotettavuus ja hyödynnettävyys ensiarvoisen tärkeää.
Vastauksia etsimässä

Tulkinta ja sen suhteuttaminen muihin tekijöihin tekee numerosta enemmän.

Blogit
Metsäteollisuus ry
Tutkimus ja innovaatiot
Lue blogi

13.12.2022

Lausunto
Sähkö- ja fossiilisten polttoaineiden alan lainsäädäntö

Lausunto sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevasta lainsäädännöstä

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

12.12.2022

Blogi
Sekä uusia että perinteisiä metsäteollisuuden tuotteita tarvitaan
Sekä uusia että perinteisiä tuotteita tarvitaan

Jotta arvokas puumateriaali tulisi hyödynnettyä kokonaan, siitä kannattaa valmistaa monenlaisia tuotteita.

Blogit
Tutkimus ja innovaatiot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Metsät ja puuraaka-aine
Lue blogi

7.12.2022

Lausunto
Kaasumarkkinoiden korjausmekanismi

Komission ehdotus neuvoston asetukseksi markkinoiden korjausmekanismin perustamiseksi

Lausunnot
Ilmasto ja energia
Metsäteollisuus ry
Lue

5.12.2022

Lausunto
Hiilirajamekanismi, CBAM

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista

Lausunnot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Ilmasto ja energia
Lue

5.12.2022

Blogi
Luonnonsuojelulaki-esitykseen tehdyt muutokset perusteltuja

Luonnonsuojelulain uudistus on ollut viime viikkoina paljon esillä. Kyseessä on merkittävä lakikokonaisuus.

Blogit
Metsät ja puuraaka-aine
Lue blogi

5.12.2022

Lausunto
Työaikalaki

Lausuntopyyntö uuden työaikalain (872/2019) toimivuuden selvittämiseksi

Lausunnot
Työelämä
Metsäteollisuus ry
Lue

5.12.2022

Uutinen
EU:n uusi pakkaus- ja pakkausjäteasetus on ongelmallinen

Esitys suosii uudelleenkäytettäviä pakkauksia kierrätettävien kustannuksella.

Uutiset
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue tiedote

1.12.2022

Uutinen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen
Suomi tarkensi kantaansa luonnon ennallistamisasetukseen

Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että suuri valiokunta päätyi tarkentamaan ja tiukentamaan hallituksen kantaa.

Uutiset
Metsäteollisuus ry
Metsät ja puuraaka-aine
Ympäristö ja vastuullisuus
Lue uutinen

30.11.2022

Blogi
Valtiontalouden ohjauksessa valonpilkahdus
Valtiontalouden ohjauksessa valonpilkahdus

Valtiontalouden kehysjärjestelmä on tärkeä työkalu, jota tarvitaan jatkossakin.

Blogit
Talous ja kansainvälinen kauppa
Metsäteollisuus ry
Lue blogi

29.11.2022

Uutinen
EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä
Esitys monimuotoisuus-kriteeristöksi jää vajaaksi

EU:n kestävän rahoituksen alainen esitys monimuotoisuuskriteeristöksi ei huomioi metsien erilaisuutta eikä kansallisia erityispiirteitä.

Uutiset
Ympäristö ja vastuullisuus
Metsät ja puuraaka-aine
Metsäteollisuus ry
Lue uutinen

28.11.2022

Tilasto
Metsäteollisuuden tuotantolaitokset kartalla

Metsäteollisuus ry:n ja Puusepänteollisuus ry:n jäsenyritysten tuotantolaitokset kartalla.

Tilastot
Talous ja kansainvälinen kauppa
Katso kartta

25.11.2022