Metsäteollisuuden tuotantomäärät laskivat Suomessa viime vuonna kaikkien päätuoteryhmien osalta vuoteen 2021 verrattuna. Tuotantoa painoivat alaspäin yleinen taloustilanne, alkuvuoden laaja lakko sekä paperitehtaan sulkeminen Kemissä.

Globaalia talouskasvua heikensivät vuonna 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energiakriisi, makrotalouden epävarmuus ja heikko kuluttajaluottamus. Nämä tekijät vaikuttivat myös metsäteollisuustuotteiden kysyntään, tuotantoon ja vientiin.

Suurin muutos tapahtui paperin tuotannossa. Vuonna 2022 Suomessa tuotettiin paperia 31 prosenttia edellisvuotta vähemmän, eli 3,1 miljoonaa tonnia. Sellua tuotettiin viime vuonna Suomessa 7 miljoonaa tonnia, laskua edellisvuoteen nähden 15 prosenttia. Suhdannetilanteen lisäksi tuotantoon vaikuttivat myös alkuvuoden laaja lakko sekä paperitehtaan sulkeminen Kemissä syyskuussa 2021.

Paperin tuotanto on ollut laskussa jo useita vuosia. Kartongin tuotantomäärä sen sijaan on ollut pitkään nousussa ohittaen ensimmäistä kertaa paperin tuotantomäärän viime vuonna.

Sahatavaran osalta tuotanto oli kuusi prosenttia ja vanerin tuotanto kaksi prosenttia pienempi vuoteen 2021 verrattuna. Sahatavaraa tuotettiin viime vuonna 11,2 miljoonaa kuutiometriä ja vaneria 1,1 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden 2022 viimeisen kvartaalin aikana kaikkien päätuoteryhmien tuotantomäärät laskivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattua. Loka-joulukuussa paperin tuotantomäärä laski 18 prosenttia, kartongin 10 prosenttia ja sahatavaran seitsemän prosenttia. Sellun tuotantomäärä laski yhden prosentin.

- Muutoksia ei voi pitää yllätyksenä. Myös muualla Euroopassa metsäteollisuuden päätuoteryhmien tuotantomäärät olivat laskusuunnassa, erityisesti vuoden jälkipuoliskolla. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset selittävät esimerkiksi paperin tuotantomäärän laskun. Vaikka tulevaisuus pitää juuri nyt sisällään monia markkinaepävarmuuksia, näyttää metsäteollisuustuotteiden kysyntä pidemmällä aikavälillä maailmanmarkkinoilla hyvältä ja kestävältä, kertoo Metsäteollisuus ry:n pääekonomisti Maarit Lindström.

- Metsäteollisuuden tuotteiden kasvavaa kysyntää maailmalla tukevat muuan muassa kaupungistuminen, muutokset väestörakenteessa ja digitalisaatio. Päästövähennys- ja hiilineutraalisuus- sekä kiertotaloustavoitteet ohjaavat niin ikään valitsemaan kestävästi tuotettuja ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja tuotteita, hän jatkaa.