Selvitys luo lisätietoa ravinteiden kierrätyksen mahdollisuuksista. Selvityksessä tarkastellaan Suomen metsäteollisuuden tehdasprosesseja ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta ja kuvataan koko toimialan tehdasprosessien ravinnetase sekä ravinnekädenjälki. Ravinnekädenjälki kuvaa metsäteollisuuden positiivista vaikutusta ravinteiden kierrättämisessä sivumateriaalien uudelleenkäytön kautta.

Lähestymistavaksi selvityksessä valittiin metsäteollisuuden tehdasprosessien ravinnetaseen selvittäminen koko Suomen mittakaavassa sekä neljän tehdasesimerkin tasolla. Tehtaiden näkökulma otettiin huomioon erityisesti ravinteiden kierrätykseen liittyvien hyvien tekniikoiden ja käytäntöjen kuvauksessa. Näkökulma on uusi sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja tuottaa merkittävää uutta tietoa toimialalle.  Selvityksen toteutti Vahanen Environment Oy Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta.

Lue Metsäteollisuuden tehdasprosessien ravinnetase- ja kädenjälkiselvitys tästä.