Vientiteollisuuden näkökulmasta Suomi on saari. Metsäteollisuuden viennistä 90 prosenttia lähtee maailmalle merta pitkin. Osuus on geopoliittisten maanjäristysten myötä pikemminkin kasvamassa kuin pienenemässä.

Sekä huoltovarmuuden että Suomen talouden näkökulmasta kulku Itämerellä on turvattava kaikkina aikoina - sodassa ja rauhassa, kesällä ja talvella.

Itämeren ja erityisesti Perämeren erityispiirre on jäätyminen. Jäätynyt meri on vaikeasti ymmärrettävä konsepti maissa, joissa meri on avoinna ympäri vuoden. Poikkeuksellista toimintaympäristöä on pidettävä jatkuvasti esille EU:n ja IMO:n (International Maritime Organization) pöydissä, jotta päätöksissä huomioidaan erityisolosuhteemme.

Jäissä kulkeminen vaatii turvallisuuden vuoksi jäävahvisteisia aluksia, jotka ovat avovesialuksia painavampia ja kuluttavat enemmän polttoainetta. Ja arkijärjelläkin ymmärtää, että Pohjanlahden jäissä kulkeminen vie paljon enemmän polttoainetta kuin Välimerellä seilailu.

 

EU:n ilmastotavoitteet ohjaavat vahvasti meriliikenteen päästöjen vähentämiseen muun muassa tulevalla päästökaupalla ja edellyttämällä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Ilmastotavoitteet iskevät meihin muuta Eurooppaa ankarammin jäävahvisteisten alusten polttoainekulutuksen vuoksi.  Säädökset voivat johtaa siihen, että jäävahvisteisten alusten korjaamista ja hankkimista ei pidetä enää samalla tavalla kannattavana. Tämä tarkoittaa Suomen ja Ruotsin jäänmurtajille lisätöitä.

Päätökset uusista jäänmurtajista seuraavalla hallituskaudella ovat välttämättömiä. Sekä Suomessa että Ruotsissa jäänmurtokalusto on vanhenemassa. Suomen yhdeksästä jäänmurtajasta vanhin, Voima, on kyntänyt talvista merta jo pian 70 vuotta. Urho ja Sisu juhlivat pian viisikymmenvuotisjuhliaan, Otso ja Kontio puolestaan saavuttavat tällä vuosikymmenellä 40 vuoden iän.  Kaluston uusiminen on itsessään ilmastoteko, sillä nykyaikainen teknologia on huomattavasti vähäpäästöisempää.

Jäänmurtajia on liian vähän, ne ovat liian pieniä ja niiden päästöt ovat liian suuret. Investointipäätökset uuden sukupolven jäänmurtajista on tehtävä nyt.