Hallitus on helpottamassa kotimaan puunkuljetuksia tilanteessa, jossa puunhankinta Venäjältä on äkisti loppunut Ukrainan sodan alettua. Kasvaneeseen kuljetustarpeeseen kotimaassa vastataan sallimalla väliaikaisesti aiemmin vain kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa käytettyjen vaunujen hyödyntäminen Suomen sisäisissä puutavarakuljetuksissa. Käytettävä vaunukalusto olisi metsäteollisuuden omaa tai pitkäaikaisesti vuokraamaa.

Kyseessä on paljon odotettu väliaikainen helpotus, jolla osaltaan taataan metsäteollisuuden puu- ja raaka-ainekuljetusten riittävyys akuutisti muuttuneessa tilanteessa. Ilman helpotusta vaunupula tulisi nopeasti näkymään raaka-ainesaatavuuden heikkenemisenä ja siten edelleen mahdollisina tuotantolinjojen sulkemisena.

”Kiitämme liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakkaa ja valmistelijoita nopeasta reagoinnista äkilliseen muutostarpeeseen. On tärkeää, että hallituksen esitys käsitellään nopeasti eduskunnassa vaunupulan lieventämiseksi”, sanoo johtaja Jyrki Peisa Metsäteollisuus ry:stä.