Tiesitkö, että käytät turvatonta ja vanhaa selainta?

Internet Explorer selain ei ole enää tuettu ja sitä ei pitäisi käyttää.
Voit selata sivustoamme esimerkiksi seuraavilla selaimilla:
Chrome
Firefox
Edge
Metsäteollisuus ry - forest@forestindustries.fi - +358 9 132 61
Miksi metsäalalle?
Metsäalalla rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Metsät ja puut tarjoavat avaimet ilmastonmuutoksen ja kasvavan kulutuksen kaltaisten suurien haasteiden ratkaisuun. Puu on uusiutuva raaka-aine, josta valmistetaan ekologisesti kestäviä tuotteita.

Hyvät työllistymis-mahdollisuudet

Metsät tarjoavat tuhansia työpaikkoja ympäri Suomea ja ulkomailla. Töitä riittää monien alojen osaajille.

Reilu palkkaus

Metsäteollisuuden palkat ovat keskimäärin muita teollisuuden aloja korkeampia. Tehtailla vuorotyössä palkkapussia kasvattavat erilaiset lisät.

Erilaisia työpaikkoja

Metsäalalla on työtehtäviä monenlaisissa ympäristöissä: metsässä luonnon helmassa, asiakkaiden kanssa, pääkonttorilla, biotuotetehtaalla, tutkimuslaboratoriossa…

Tutustu metsäalan urapolkuihin

Mitä kaikkea metsäalalla voi tehdä? Millaisia ammatteja alalla on? Tältä sivulta löydät tietoa metsäalan ammateista, niissä tarvittavista taidoista ja koulutuksista, joilla ammatteihin voi päästä.

Metsätalous

Metsätalouden suunnittelussa ja metsänhoitotöissä metsäammattilainen kuuntelee metsänomistajaa. Työssä huomioidaan aina ilmasto, metsien monimuotoisuus ja vesistöt sekä toimitaan lakien ja sertifikaattien mukaisesti. Metsätalouden ammattilainen tarvitsee metsänhoito-, ympäristö- sekä asiakasosaamista.

AMMATTEJA: METSURI | METSÄPALVELUYRITTÄJÄ | METSÄSUUNNITTELIJA | METSÄVARAASIANTUNTIJA | PAIKKATIETOASIANTUNTIJA | TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJA

Tutkinnot: Metsäala (AO),Metsätalousinsinööri (AMK), Metsätieteet (YO), Geoinformatiikka (YO),Maantiede (YO)

Puunhankinta ja logistiikka

Puunhankinnan ammattilainen huolehtii siitä, että puut korjataan metsästä ja kuljetetaan tehtaalle. Avainosaamista on puun korjuu ja kuljetus, työmaasuunnittelu, laadunvalvonta sekä asiakaspalvelu.

AMMATTEJA: KORJUUESIMIES | LOGISTIIKKAKOORDINAATTORI | LOGISTIIKKAPÄÄLLIKKÖ | METSÄKONEASENTAJA | METSÄKONEENKULJETTAJA | PUUNOSTAJA | PUUTAVARA-AUTON KULJETTAJA

Tutkinnot:
Metsäala (AO), Logistiikka (AO), Metsätalousinsinööri (AMK), Tuotantotalous (AMK tai YO), Metsätieteet (YO), Kauppatieteet (YO)

Saha- ja vaneriteollisuus

Puun rungon paksusta alaosasta eli tukkipuusta tehdään sahatavaraa, eli lankkua ja lautoja, tai vaneria. Sahatavaran ja vanerin valmistuksessa on töissä tuotantotyöntekijöitä ja heidän esimiehiään. Sahojen ja vaneritehtaiden työtehtävissä tarvitaan esimerkiksi teknisiä taitoja, tuotantoprosessien ymmärrystä ja ongelmanratkaisukykyä.

AMMATTEJA: SAHATYÖNTEKIJÄ | TUOTANTOJOHTAJA | TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ | VANERITYÖNTEKIJÄ | VUOROMESTARI

Tutkinnot:
Puuteollisuus (AO), Puutekniikka (AMK), Rakennustekniikka (AMK tai YO), Metsätieteet (YO), Kemiantekniikka (YO)

Sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuus

Kuitupuusta jalostetaan monenlaisia tuotteita, kuten paperia, pakkausmateriaaleja ja raaka-aineita esimerkiksi tekstiili- ja lääketeollisuuteen. Tehtailla tarvitaan valmistuksen ja kunnossapidon ammattilaisia eri tuotantovaiheisiin. Avainasemassa on sahojen ja vaneritehtaiden tapaan tekninen osaaminen.

AMMATTEJA: AUTOMAATIOASENTAJA | KUNNOSSAPITOASENTAJA | KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI | KÄYNNISSÄPITÄJÄ | KÄYTTÖINSINÖÖRI | PROSESSINHOITAJA | TUOTANNONSUUNNITTELIJA | VARASTONHOITAJA

Tutkinnot: Prosessiteollisuus (AO), Kone- ja metalliala (AO), Sähkö- ja automaatiotekniikka (AO), Prosessitekniikka (AMK tai YO), Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK tai YO), Energiatekniikka (AMK tai YO)

Puurakentaminen

Puu on ympäristöystävällinen ja kestävä materiaali, jota voidaan käyttää monipuolisesti rakentamiseen. Puurakentamisessa tarvitaan rakennustyöntekijöitä, insinöörejä ja arkkitehteja. Töissä tarvitaan materiaaliosaamista ja kädentaitoja, välillä myös luovuutta.

AMMATTEJA: ARKKITEHTI | KALUSTEASENTAJA | PUUSEPPÄ | RAKENNESUUNNITTELIJA | RAKENNUSARKKITEHTI | RAKENNUSINSINÖÖRI | TALONRAKENTAJA

Tutkinnot: Rakennusala (AO), Taideteollisuus (AO), Puutekniikka (AMK), Rakennustekniikka (AMK tai YO), Rakennusarkkitehti (AMK tai YO)

Myynti ja markkinointi

Tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen tarvitaan liiketoiminnan osaajia. Yritykset tarvitsevat myös viestinnän ammattilaisia. Työssä on tärkeää myynti- ja markkinointihenkisyys: asiakkaiden ja kuluttajien tarpeiden tunnistaminen, ideointi sekä liiketaloudellinen ajattelu.

AMMATTEJA: MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJA | MYYNTIASSISTENTTI | MYYNTIPÄÄLLIKKÖ | TALOUSPÄÄLLIKKÖTEKNINEN | ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ | VIESTINTÄASIANTUNTIJA

Tutkinnot: Liiketalous (AO tai AMK), Kauppatieteet (YO), Viestintä (YO)

Tutkimus ja tuotekehitys, laadunvalvonta

Puulle keksitään jatkuvasti uusia käyttömahdollisuuksia. Tutkimus ja tuotekehitys tarjoavat paikkoja huippuosaajille. Näissä töissä vaaditaan huolellisuutta ja luovuutta. Metsäteollisuuden tehtailla ja sahoilla tehdään tarkkaa laadunvalvontaa, jotta valmistettavat tuotteet vastaavat odotuksia. Tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja laadunvalvonnassa on hyötyä kemian osaamisesta.

AMMATTEJA: KEHITYSINSINÖÖRI |  LABORANTTI | LABORATORIOPÄÄLLIKKÖ | MUOTOILIJA | TUOTEPÄÄLLIKKÖ | TUTKIJA | TUTKIMUSAVUSTAJA

Tutkinnot: Laboratorioala (AO), Laboratorioanalytiikka (AMK), Prosessitekniikka (AMK tai YO), Kemiantekniikka (AMK tai YO), Muotoilu (AMK tai YO), Kemia (YO)

Vastuullisuus

Metsäalalla toimitaan aina vastuullisesti, ja siksi alalla on paljon vastuullisuuteen liittyviä työtehtäviä. Vastuullisuus ja kestävä teollisuus tarkoittavat esimerkiksi työturvallisuudesta, ympäristöstä sekä yhteiskunnasta huolehtimista.

AMMATTEJA: TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ | TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ | VASTUULLISUUSJOHTAJA | YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA | YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ

Tutkinnot:
Energia- ja ympäristötekniikka (AMK tai YO), Ympäristötieteet (YO), Biologia (YO), Metsätieteet (YO), Oikeustieteet (YO)

( AO = Ammatillinen oppilaitos AMK = Ammattikorkeakoulu YO = Yliopisto )

·        Katso tarkempaa tietoa koulutuksista Opintopolku -sivulta.

·        Ammatillisten tutkintojen perusteet löytyvät Ammatillinen koulutus - ePerusteet -sivulta.

·        Vieraile myös oppilaitosten verkkosivuilla!

Hyödyllisiä linkkejä metsäalan koulutukseen liittyen:

·        Metsäalan koulutus - Suomen Metsäyhdistys ry

Metsäopetus.fi

Metsatieteet.fi - Metsäala yliopistossa

www.mahdollisuuksienmetsa.fi | Instagram