Maailman ympäristöongelmat ja ilmastonmuutos ovat tärkeitä teemoja tänä päivänä. Eri toimialat, yritykset ja yhteisöt etsivät niihin ratkaisuja. Myös metsäteollisuus tarjoaa ja kehittää vastuullisia uusiutuvasta ja kierrätettävästä materiaalista valmistettuja tuotteita markkinoille. Loppuviimeksi kuitenkin kuluttajien toiminta ja valinnat vaikuttavat siihen, miten ja missä laajuudessa tarjolla olevat tuotteet otetaan käyttöön.

Tämä johtaa mielenkiintoisen kysymyksen äärelle: miten vastuullisia ihmiset arjessa ja kuluttamisessa ympäristön näkökulmasta ylipäätään ovat? Oletus on, että ihmiset haluavat toimia oikein ja vastuullisesti.

Aihetta on yllätyksekseni selvitetty kuitenkin verraten vähän. Metsäteollisuus ry toteutti Taloustutkimus Oy:n kanssa kattavan ja laajan tutkimuksen suomalaisten 15–79-vuotiaiden näkemyksistä, asenteista ja toiminnasta liittyen ympäristövastuullisuuteen sekä puupohjaisten tuotteiden valintaan. Tutkimusasetelmaa rakentaessamme pohdin, vaikuttaako pyrkimys toimia oikein vastauksiin ja onko Suomi pullollaan vastuullisia valioihmisiä.

Monimuuttujamenetelmien avulla selvitettiin, löytyykö vastaajien arvojen ja asenteiden perusteella erilaisia vastuullisuusryhmiä. Tulokset yllättivät. Tulosten mukaan ympäristövastuullisuus jakoi suomalaiset selkeästi erilaisiin ryhmiin. Oli ryhmiä, joiden näkemyksissä ja toiminnassa vastuullisuus näytteli merkittävää roolia, mutta oli myös ryhmiä, joita ohjasi vahvemmin muut tekijät.

58 % suomalaisista kuului ryhmiin, joissa vastuullisuus näkyy sekä arvoissa että teoissa. He ovat mm. valmiita boikotoimaan tuotetta tai yritystä, jos yritys tai sen sijaintimaa toimii epäeettisesti. Vastuulliset jakautuvat vielä kahteen erilaiseen ryhmään sen suhteen, kuinka tietoisia he ovat vastuullisuusasioista. Supervastuulliset tuntevat vastuullisuusmerkintöjä ja niiden lupauksia sekä kiinnittävät huomioita mm. siihen, mitkä yritykset toimivat vastuullisesti. Vastaavasti arvot edellä -ryhmä ei puolestaan käytä juurikaan aikaa selvittääkseen näitä asioita.

Hinta edellä -ryhmään kuului viidesosa suomalaisista. Tässä ryhmässä tuotteen hinta korostuu valinnoissa selkeästi. Kustannus edellä -ajattelu ei kuitenkaan ole vailla vastuullisuuselementtejä: ostopäätöksiin vaikuttavat myös tuotteiden kierrätys- ja korjausmahdollisuudet sekä niiden kestävyys.

Välinpitämättömien ryhmä kattoi 22 % suomalaisista. Ryhmän piirteenä korostuu huolettomuus, vastuullisuus ei näy arvoissa eikä teoissa.

Puupohjaisten tuotteiden ilmastohyödyt tunnistetaan

Tutkimuksen mukaan suomalaiset tunnistavat puupohjaisten tuotteiden ilmastohyödyt. Suurin osa vastanneista (64 %) pitää puusta valmistettujen tuotteiden käyttöä ilmastoystävällisenä. Supervastuulliset- ja arvot edellä -ryhmissä jopa noin 70 % tunnistaa puupohjaisten tuotteiden ilmastohyödyt. Muissakin segmenteissä luku on yli 50 %.

Kuluttajat ostavat puupohjaisia tuotteita niiden kestävyyden, miellyttävän tuntuisen materiaalin sekä kotimaisuuden perusteella. Myös kierrätettävyydellä, eettisyydellä, uusiutuvuudella sekä ympäristötekijöillä on suuri merkitys siinä, että kuluttajat päätyvät puupohjaiseen tuotteeseen.

Ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin vaikuttavat monet tekijät. Ihmisiä ei pidä syyllistää heidän valinnoistaan, vaan vastuullisen toiminnan tärkeyttä pitää edistää positiivisella otteella. Kun esille tuodaan erilaisia tapoja toteuttaa vastuullisuutta, voi jokainen meistä löytää itselleen sopivimmat tavat rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Tutustu tutkimustuloksiin ja vastuullisuussegmentteihin tästä.

Lue lisää:

Pääekonomisti Maarit Lindströmin blogi Positiivisia vai negatiivisia kulutusvalintoja - sinä päätät
Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumusten väliraportti
Metsäteollisuuden ilmastotiekartta