Me suomalaiset rakastamme puita ja uusiutuvaa metsää. Arvostamme myös puusta tehtyjä tuotteita ja puumateriaalia monin tavoin. Tätä ilmentää esimerkiksi se, että yli 70 prosenttia suomalaisista asuisi kaikkein mieluiten hirsitalossa tai muussa puurakenteissa talossa pikemmin kuin kivitalossa. Tämä ei tietenkään ole kaikille mahdollista, mutta se on toive ja osa unelmaa.

Mikä puussa sitten materiaalina kiehtoo? Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että kuluttaja valitsee puisen tuotteen? Vastaus löytyy materiaalin moniulotteisuudesta ja kestävyydestä. Puu tuntuu miellyttävältä ja se on uusiutuvaa, kierrätettävää, esteettistä ja usein kotimaista. Verrattuna muoviin tai teräkseen, joita arvostetaan esimerkiksi edullisuuden ja kestävyyden vuoksi, puun ominaisuuksien kirjo on merkittävästi laajempi.

Suomalaisten suhtautuminen puutuotteiden valmistamiseen on suopeaa talouden ja hyvinvoinnin luomisen näkökulmasta, kunhan huolehditaan uusien puiden istutuksesta ja kasvatuksesta kaadettujen tilalle. Näin ajattelee liki 80 prosenttia kuluttajista. Samalla tavoin kaksi kolmasosaa suomalaisista ajattelee, että puiden kaataminen tuotekäyttöön on suotavaa, kunhan pyritään minimoimaan mahdolliset kielteiset monimuotoisuusvaikutukset. Uusiutuvan materiaalin käyttö nähdään myös hyvänä asiana, kun sillä korvataan fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.

Tuotteiden käytön ilmastovaikutukset ovat kuluttajille selvempiä kuin monimuotoisuusvaikutukset

Metsäteollisuuden tuotteiden käyttäminen on suomalaisten kuluttajien näkemyksen mukaan ilmastoystävällinen teko (64 %) ja vain marginaalinen määrä meistä (3 %) ajattelee puutuotteiden käytön kiihdyttävän ilmastonmuutosta.

Sen sijaan tuotteiden monimuotoisuusvaikutukset eivät ole kuluttajille yhtä selviä: 37 prosenttia pitää puusta valmistettujen tuotteiden käyttöä biodiversiteettiä edistävänä. Vastakkain ajattelevia on 17 prosenttia. 23 prosenttia puolestaan ajattelee, että käytöllä ei ole juurikaan vaikutusta monimuotoisuuteen ja 23 prosenttia ei osaa sanoa vaikutusta.

Luvut kertovat, että monimuotoisuusasioiden viestimisessä metsäteollisuudella ja erityisesti puutuotteita valmistavilla yrityksillä on edessään paljon työtä mutta myös mahdollisuuksia. Jos kuluttajat ymmärtävät tuotteiden hiilijalanjäljen lisäksi myös niiden kädenjäljen eli ilmastohyödyt, voi sillä olla iso vaikutus ihmisten kulutustottumuksiin. Kulutusvalintamme voivat olla ilmastopositiivisia ja monimuotoisuutta lisääviä.

P.S. Blogissa käytetyt tiedot perustuvat Metsäteollisuus ry:n Taloustutkimus Oy:ltä tilaamaan kulutuskäyttäytyminen ja vastuullisuus -kyselyyn. Siihen vastasi helmi-maaliskuun 2022 välisenä aikana 3108 henkilöä. Internetpaneelina toteutetun kyselyn tulosten virhemarginaali on +/-1,8 prosenttiyksikköä. Katso tutkimustiivistelmä täältä.