Metsäteollisuus ry järjesti ensimmäistä kertaa metsäalan etä-TETin yhdessä Suomen Metsäyhdistyksen, Stora Enson sekä Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäaseman kanssa Loviisan Harjurinteen koulun oppilaille 16.1.–20.1.2023. Viikon aikana koululaiset pääsivät perehtymään metsäalan toimijoiden järjestämien oppituntien avulla metsäalaan.


Metsäteollisuus ry yhdisti voimansa Suomen Metsäyhdistyksen, Stora Enson sekä Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäaseman kanssa ja järjesti viikon mittaisen TET-harjoittelujakson Loviisan Harjurinteen koulun 9.-luokkalaisille 16.1.–20.1.2023. Perinteisestä TETistä poiketen, harjoittelu järjestettiin täysin etänä Teamsin välityksellä. Kaiken kaikkiaan TET-viikkoon osallistui yhteensä 11 koululaista.


Viikon aikana koululaiset pääsivät tutustumaan siihen, kuinka työelämässä toimitaan. He tapasivat metsäalan eri ammattilaisia ja perehtyivät heidän työtehtäviinsä. Ammatteihin tutustuttiin uratarinoiden ja -videoiden kautta sekä työntekijän päivää seuraamalla. Koululaiset saivat kokeilla käytännössä, millaista on esimerkiksi tekstittää videoita, käyttää viestintätyökaluja, suunnitella tietovisakysymyksiä sekä koostaa tilastotietoa.


Mitä kaikkea puusta voidaan tehdä tulevaisuudessa? Entä millaista nuoria tavoittavaa someviestintää metsäalalla kannattaisi tehdä? Muun muassa tällaisia teemoja ryhmässä pohtimalla nuoret oppivat työelämässä tarvittavia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.


Koululaisilta kerätystä palautteesta kävi ilmi, että etä-TET-jakso oli kokemuksena hyvä ja opettavainen. Itsenäisestä työskentelystä pidettiin, etenkin kuvan- ja tekstinkäsittelytehtävät koettiin mieluisiksi. Työelämässä niinkin arkipäiväinen asia kuin palaveriin osallistuminen oli nuorista kiinnostavaa. Tärkeintä kuitenkin on se, että oppilaat kokivat saaneensa hyödyllistä tietoa tulevista opiskelu- ja uramahdollisuuksista.


TETin hyödyt


Metsäteollisuus ry:n elokuussa 2022 tekemässä opinto-ohjaajille suunnatussa TET-aiheisessa kyselyssä sekä sitä seuranneessa webinaarissa kävi ilmi, että opinto-ohjaajien mukaan tärkeintä olisi, että metsäteollisuuden yritykset toisivat itseänsä näkyviksi lähialueen oppilaitoksissa. Vaikka TET on oivallinen keino tutustuttaa nuoret metsäalan tehtäviin, ei jokaisella paikkakunnalla välttämättä ole tällaista mahdollisuutta. Etä-TET-jakso mahdollistaakin metsäalan esittelyn kiinnostuneille nuorille asuinpaikasta riippumatta.


– Kesätöiden tai TET-paikkojen löytäminen ei ole työelämässä toimimista vasta harjoittelevalle nuorelle helppoa. Etä-TETillä voidaan tavoittaa myös sellaisia nuoria, jotka eivät ole löytäneet mieluisaa TET-harjoittelupaikkaa yrityksistä huolimatta, kommentoi etä-TETiä koordinoinut osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Venla Kaplas Metsäteollisuus ry:ltä.


Metsäteollisuudessa harjoitetaan aktiivisesti TET-toimintaa


TET-toiminta on aktivoitunut metsäteollisuuden yrityksissä jälleen pahimman korona-ajan väistyttyä. Esimerkiksi Metsäteollisuus ry:ssä pyritään järjestämään TET-harjoitteluja syksyisin ja keväisin. Ilmoitamme uusista TET-paikoista ja ajankohdista sosiaalisessa mediassa Mahdollisuuksien metsä -Instagram-tilillä. TET-paikoista ja muista metsäalan ajankohtaisista asioista kerrotaan opinto-ohjaajille suunnatussa uutiskirjeessä. Uutiskirjeen voit tilata täältä.


Metsäteollisuus ry kannustaa yrityksiä pohtimaan etä-TET-jakson järjestämistä yläkoululaisille. Etä-TET mahdollistaa yrityksille TET-jakson toteuttamisen joustavalla tavalla. TET-harjoittelun suunnittelun voi aloittaa vilkaisemalla metsäteollisuuden Mahdollisuuksien metsä -TET-mallia. #OtaNuoriTETiinLue lisää:


Blogi: Positiivinen työnhakukokemus kantaa nuorta pitkälle

Mahdollisuuksien metsä -TET-malli opastaa TET-jakson järjestämisessä