Metsäteollisuus esitteli uuden lehtojen hoidon oppaan ja verkkokurssin Metsäluonnon monimuotoisuuden pyöreässä pöydässä. Pyöreän pöydän puhetta johtavat ministerit Krista Mikkonen ja Jari Leppä.

Metsäteollisuudessa kiinnitetään kuluvana vuonna erityistä huomiota lehtoluonnon monimuotoisuuteen talousmetsissä. Uusi opas ja verkkokurssi lehtojen hoidosta auttavat metsäammattilaisia ja muita kiinnostuneita tunnistamaan erilaiset lehdot ja niihin soveltuvat luonnonhoitoa painottavat toimenpiteet aiempaa paremmin. Oppaassa ja verkkokurssilla muistutetaan myös vapaaehtoisen suojelun mahdollisuuksista. Opas ja verkkokurssi toteutettiin osana metsäteollisuuden lehtojen hoidon toimintaohjelmaa, joka polkaistiin käyntiin vuodenvaihteessa.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi esitteli lehtojen hoidon toimintaohjelman edistymistä Metsäluonnon monimuotoisuuden pyöreässä pöydässä tänään 22.9. Pyöreän pöydän puhetta johtavat ministerit Krista Mikkonen ja Jari Leppä.

– Lehdoissa elää lähes puolet metsien uhanalaisista lajeista, vaikka lehtoja on vain muutama prosentti Suomen metsien kokonaispinta-alasta. Siksi lehdoissa tehtävät toimet ovat tärkeä osa metsien monimuotoisuuden turvaamista, toteaa Niemi.

Osa lehdoista on lailla suojeltuja ja osa metsätalouskäytössä. Sekä suojelluissa että talouskäytössä olevissa lehdoissa tehdään hoitotoimenpiteitä, joilla autetaan lehtomaisten piirteiden säilymistä ja lisäämistä. Lehtolajiston yleisin uhkatekijä on muutos puulajisuhteissa. Esimerkiksi kuuset valtaavat usein tilaa lehtipuilta ja muilta lehtokasveilta.

– Näillä uusilla työkaluilla (opas ja verkkokurssi) haluamme varmistaa, että metsäammattilaisilla on käytössään riittävät tiedot lehdoista ja tarvittava osaaminen lehtojen tunnistamiseen ja sopivien hoitotoimien valintaan. Tavoitteena on, että metsänomistajille pystytään tarjoamaan nykyistä helpommin ja yhtenäisemmin lehtoluonnon monimuotoisuutta tukevia käsittelymenetelmiä kertoo Niemi.

Osana lehtojen hoidon toimintaohjelmaa on järjestetty koulutustilaisuuksia lehtokeskusalueilla eri puolella Suomea, joissa oppaan ja verkkokurssin asioihin on tutustuttu käytännössä. Maastokoulutuksiin on kesän ja syksyn aikana osallistunut yli 100 metsäteollisuusyritysten asiantuntijaa. Hankkeessa toteutetut materiaalit ja maastokoulutukset antavat yrityksille valmiudet kouluttaa oman organisaationsa ja heille palveluita tarjoavien yritysten ammattilaisia lehtojen hoidossa.

Lehtojen käsittelyopas ja verkkokurssi ovat nyt kaikkien saatavilla Metsäteollisuus ry:n verkkosivuilla. Oppaan ja verkkokurssin on toteuttanut Tapio Oy.