Vientiteollisuuden työnantajaliitot Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry esittävät hallitusohjelmaneuvottelijoille neljän kohdan työllisyysohjelman, joka tukee alan yritysten työllistämiskykyä ja joiden avulla voimme varmistaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan.

1 Varmistetaan, että Suomi tarjoaa kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön

 • Suomi ei saa omilla toimillaan heikentää teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä: jotta teollisuus voi työllistää Suomessa, työn tai tuotannon kustannukset eivät voi olla kilpailijamaita kovemmat.
 • On tutkitusti globaali ekoteko pitää teollinen tuotanto Suomessa. Päästöjen ulkoistaminen raskaampien ympäristövaikutusten maihin ei ratkaise globaalia ilmasto-ongelmaa.
 • Sähkön käyttö tulee lisääntymään. Energiajärjestelmää tulee kehittää vähäpäästöiseen, toimintavarmaan ja hinnaltaan kilpailukykyiseen suuntaan. Teollisuuden sähkövero on syytä laskea EU-minimiin. Vientiteollisuuden kuljetusten kilpailukyky ja toimivuus pitää turvata. Kehitetään edelleen kaavoitusta ja luvituksen sujuvuutta.

2 Uudistuvat työmarkkinat edistävät vahvaa työllisyyttä

 • Palkka- ja työehtoratkaisut syntyvät toimialaliittojen neuvotteluissa. Vientivetoisuus ja yrityskohtaisuuden lisääminen edesauttavat yritysten menestymistä kansainvälisessä kilpailussa ja ovat siten olennaisia edellytyksiä työllisyydelle ja hyvinvoinnin rahoittamiselle. Hallituksen tuloverolinjauksia ei tule kytkeä palkkaratkaisuihin.
 • Kaikkien kolmikantaisesti valmisteltavien työelämähankkeiden sekä sotu-uudistuksen tavoitteeksi asetetaan työllisyysasteen kunnianhimoinen nostaminen. Perhevapaauudistus kannustaa osaltaan työllistymiseen.
 • Työrauhalainsäädäntö tuodaan nykyaikaan. Asetetaan tavoitteeksi häiriöttömät työmarkkinat ja turvataan työrauha työehtosopimusten voimassa ollessa. Häiriöttömät työmarkkinat parantavat maakuvaa, edistävät kilpailukykyä ja lisäävät halukkuutta investoida Suomeen.

3 Huolehditaan siitä, että Suomessa on monipuolisesti osaavia tekijöitä

 • Mahdollistetaan elinikäinen oppiminen koko työikäisen väestön pitämiseksi töissä.
 • Käynnistetään laajoja muunto- ja lisäkoulutusohjelmia julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyönä.
 • Tehdään korkeakouluverkostostamme kansainvälisesti kilpailukykyinen.
 • Onnistutaan ammatillisen koulutuksen reformissa.
 • Työperäisen maahanmuuton luvituksen pitää olla sujuvaa ja ripeää. Pidetään ulkomaalaiset osaajat Suomessa.
 • Perusopetuksen tulee tarjota vahva pohja tulevaisuuden haasteille.

4 Pidetään Suomi kehityksen kärjessä

 • Tehdään Suomesta maailman houkuttelevin kokeilu- ja innovaatioympäristö
 • Laaditaan yli vaalikausien ulottuva suunnitelma julkisen TKI-rahoituksen nostamisesta. Ohjataan julkista innovaatiorahoitusta yritysvetoisiin innovaatiokeskittymiin, ekosysteemeihin ja kumppanuuksiin.
 • Vauhditetaan yritysten TKI-toimintaa korkean osaamisen ja toimivan yhteiskunnan kautta.
 • Varmistetaan, että osaamme hyödyntää digitalisaation, robotisaation ja tekoälyn täysimääräisesti.
 • Teollisuudessa uusi syntyy usein olemassa olevan yhteyteen. TKI-toiminnassakin on tärkeää, että yritysten toimintaympäristö on kansainvälisesti kilpailukykyinen olemassa olevan liiketoiminnan kannalta.

Mika Aalto, toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry

Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry

Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry