Tuoreessa raportissa kuvataan paikallisen sopimisen toteutuneita muotoja sekä mahdollisuuksia suomalaisessa vientiteollisuudessa. Selvityksen toteuttivat TT-Säätiön tuella Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry. Valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta irtautumassa oleva Metsäteollisuus ry näkee, että työlainsäädäntöä tulee uudistaa mahdollistamaan yrityskohtaista paikallista sopimista nykyistä laajemmin.

Raportti kuvaa palkitsemis- ja työaikajärjestelmien yritys- ja työpaikkatasolla toteutettujen joustojen mahdollisuuksia ja onnistumista yritysesimerkein. Esimerkkejä seuraa kommenttipuheenvuoro ETLA:n tutkimusjohtaja ja Jyväskylän yliopiston professorilta Antti Kauhaselta.

Raportin tavoitteena oli tarkastella monipuolisesti paikallisen sopimisen vaikutuksia sekä yrityksen että työntekijöiden kannalta. Esimerkit osoittavat, että sekä yritysten että työntekijöiden tarpeet on mahdollista yhdistää kumpaakin osapuolta hyödyttävällä tavalla. Tämä edellyttää kuitenkin paikallisen sopimisen laajentamista ja kehittämistä sekä työehtosopimuksissa että lainsäädännössä.

Joustavuus ja mukautuvuus ovat 2020-luvun työelämän keskeisiä tekijöitä. Kilpailu uusista tilauksista, ja viime kädessä työpaikoista, on yritysten ja valtioiden välillä kovaa. Perinteisten toimintatapojen toimivuus voi olla totuttua heikompaa. Erityisen tärkeää joustavuus on Suomessa, sillä sijaitsemme Euroopan laidalla pitkien kuljetusyhteyksien päässä.  

Työlainsäädännön uudistukset ovat edellytyksenä paikallisen sopimisen kehittämiselle

Metsäteollisuus ry ilmoitti 1.10.2020 työelämäuudistuksesta, jonka seurauksena Metsäteollisuus ry irtautuu valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta ja työehdoista sopiminen siirtyy yritystasolle. Yritykset voivat tulevaisuudessa sopia vuoropuhelussa yhdessä henkilöstönsä kanssa palkoista, työvuoroista ja kaikista sellaisista ehdoista, joista sopimista ei ole lailla rajoitettu. Työehdoista päättäminen siirtyy yrityksiin ja työpaikoille, missä tekemisen tavat ja käytännöt tunnetaan parhaiten ja missä on myös vastuu liiketoiminnan ja työn tuottavuuden kehittämisestä.

- Raportti kuvaa paikallisen sopimisen nykytilaa, joka metsäteollisuuden osalta on muutoksessa. Suomalaista työlainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että se mahdollistaa mahdollisimman laajan yrityskohtaisen paikallisen sopimisen. Tämä luo mahdollisuuden aidosti joustavalle, tehokkaalle ja kaikkia osapuolia hyödyttävälle paikalliselle sopimiselle tulevaisuudessa, toteaa Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Reima Lehtonen.

Lue aiheesta lisää: Kolme tulokulmaa paikalliseen sopimiseen vientiteollisuuden näkökulmasta