Metsäteollisuudessa halutaan, että jokainen työntekijä, urakoitsija ja yhteistyökumppani saa tehdä töitä turvallisessa työympäristössä. Työturvallisuuden kehittäminen perustuu toimialalla jatkuvaan parantamiseen, ennakoivaan toimintaan ja nolla tapaturmaa -periaatteeseen.

Työturvallisuus on kiinteä osa päivittäistä toimintaa. Alalla pidetään tärkeänä, että työturvallisuuden kehittämiseen osallistuvat kaikki työpaikalla työskentelevät. Työturvallisuuden systemaattisella johtamisella varmistetaan turvallisuusriskien kartoitus ja yhdenmukaiset toimintatavat.

Työturvallisuuteen panostaminen on näkynyt toimialan tapaturmataajuuskehityksessä. Poissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrä on vähentynyt viiden vuoden aikana paperiteollisuudessa 63 % ja saha- ja levyteollisuudessa 65 %. Vuonna 2017 tapaturmataajuus miljoonaa työtuntia kohden (LTAF) oli paperiteollisuudessa 7,8 ja saha- ja levyteollisuudessa 13,6. Nolla tapaturmaa -tavoitteeseen päästiin 20:ssä paperiteollisuuden ja saha-levyteollisuuden tuotantoyksikössä.

Metsäteollisuudessa pidetään huolta myös henkilöstön työhyvinvoinnista. Sairauspoissaolojen määrä metsäteollisuudessa on ollut jo pitkään alle teollisuuden keskiarvon. Sairauspoissaoloja on aiempaa vähemmän: vuonna 2017 sairauspoissaolojen määrä oli paperiteollisuudessa 4,3 % ja saha- ja levyteollisuudessa 4,5 %.

Lisää oppisopimuskoulutusta ja monipuolisia kesätöitäMetsäteollisuuden toimiala on sitoutunut tunnistamaan yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja tarjoamaan erilaisia väyliä alalle työllistymiseen. Metsäteollisuus on vaikuttanut aktiivisesti esimerkiksi ammatillisen koulutuksen uudistukseen. Uusi ammatillinen koulutus on luotu hyvässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa ja laki mahdollistaa työelämälähtöisemmän ammatillisen koulutuksen ja räätälöidyt koulutuskokonaisuudet työelämän tarpeisiin. Työssä oppijoiden määrästä ja tarpeesta sovitaan paikallisesti yhteistyössä oppilaitoksen ja yrityksen kanssa. Ammatillinen koulutus mahdollistaa monipuoliset työssä oppimisen tavat. Metsäteollisuudessa esimerkiksi oppisopimus on tärkeä työssä oppimisen tapa, sillä se perustuu työsuhteeseen, jolloin molemminpuoliset vastuut ja velvollisuudet ovat selvät. Uudistus antaa kaikkineen hyvät puitteet vastata nopeastikin muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Metsäteollisuus ry:n edustajat osallistuvat osaamisen ennakointiin Opetushallituksen eri toimielimissä ja kehittävät teollisuudelle tärkeitä niin ammatillisia kuin korkeakoulutuksen piiriin kuuluvia tutkintoja. Metsäteollisuus luo aktiivisesti yhteistyösuhteita ja kumppanuuksia oppilaitosten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Metsäteollisuus on sitoutunut edistämään oppisopimuskoulutusta sekä nuorten työllistymistä tarjoamalla monipuolisia kesätyö- ja harjoittelumahdollisuuksia. Metsäteollisuus tarjoaa vuosittain noin 4700 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa ympäri Suomen. Monet metsäteollisuusyritykset ovat myös sitoutuneet Vastuullinen kesäduuni- kampanjaan, joka toimii nuorille lupauksena onnistuneesta kesätyökokemuksesta. Töitä on tarjolla niin tuotannossa tehtaissa, kunnossapidossa, puunhankinnassa kuin esimerkiksi taloushallinnossa, viestinnässä ja logistiikassa.

Tutustu:Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset 2025