Tänään julkistettu ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi on tervetullut avaus, mutta se ei huomioi riittävästi uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjaavan biotalouden laajoja mahdollisuuksia. Kiertotalouden edistäminen on tärkeä yhteinen tavoite, jonka toteutuksen tulee olla linjassa muiden talous-, ympäristö- ja ilmastotavoitteiden sekä näihin liittyvien strategioiden kanssa. Metsäteollisuus on toiminut kiertotalouden periaatteiden mukaisesti jo pitkään ja kehittää resurssitehokkuuttaan jatkuvasti. 

Metsäteollisuuden tuotteet korvaavat tuotteita, jotka valmistetaan uusiutumattomista raaka-aineista ja jotka aiheuttavat enemmän fossiilisia päästöjä. Puupohjaiset tuotteet luovat samalla taloudellista hyvinvointia kaikkialle Suomeen. Hiilen kiertoon perustuvien ja kierrätettävien uusiutuvien materiaalien käyttö edistää vahvasti kiertotalouden perimmäisiä tavoitteita.

 Ehdotus kiertotalouden strategiseksi ohjelmaksi julkaistiin 13.1.2021. Metsäteollisuus pitää siihen kirjattuja luonnonvarojen käyttöä koskevia tavoitteita osin ongelmallisina. Ne eivät huomioi uusiutuvien luonnonvarojen hyötyjä uusiutumattomiin verrattuna. Tavoitteet on myös asetettuilman tarkempaa vaikutusten arviointia.

- Kun kiertotalouden strategista ohjelmaa jatkotyöstetään, on tärkeää nostaa keskiöön erot uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen välillä ja painottaa kestäviä ja ympäristöystävällisiä, uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja ratkaisuja. Puu on monipuolinen raaka-aine, Suomen metsävarat kasvavat jatkuvasti ja metsiä hoidetaan vastuullisesti. Tämä mahdollistaa puun käytön lisäämisen kestävästi, sanoo Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa.

 Metsäteollisuus on kiertotalouden ytimessä

Metsäteollisuuden toteuttamassa kiertotaloudessa huomioidaan koko ketju uusiutuvasta raaka-aineesta ja resurssitehokkaasta tuotantoprosessista aina tuotteiden käyttöön, kierrätykseen ja energiahyödyntämiseen saakka. Metsäteollisuuden tuotantoon suhteutetun kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt peräti 95 prosenttia 90-luvun alusta lähtien.

 - Puun kaikki osat hyödynnetään tarkasti ja puu jalostetaan erilaisiksi tuotteiksi, joita maailmalla ostetaan. Puukuitupohjaiset tuotteet voidaan kierrättää ja lopuksi vielä hyödyntää bioenergian tuotannossa. Hiili kiertää ilmakehän, puun ja kierrätettävien tuotteiden välillä. Vientituloista saadaan vaurautta kotimaiseen kiertoon, sanoo Jyrki Peisa.