Uunituoreessa oppaassa Säännöllisen työajan järjestäminen paperiteollisuudessa esitellään paperiteollisuudessa työntekijöillä ja toimihenkilöillä käytössä olevia työaikajärjestelmiä sekä mahdollisuuksia sopia paikallisesti työaikajärjestelyistä. Oppaan laadinnasta ovat vastanneet Metsäteollisuus ry:n ja ammattiliittojen asiantuntijat.– Tarkoituksena on aktivoida työaikajärjestelmien kehittämistä paikallisella tasolla kertomalla eri vaihtoehdoista, joita työehtosopimuksiin sisältyy, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Kimmo Kurki sanoo.Tutustu oppaaseen: Säännöllisen-työajan-järjestäminen-paperiteollisuudessa (pdf)Lisätietoja:Työmarkkinapäällikkö Kimmo Kurki, kimmo.kurki@forestindustries.fi, 040 631 7611Työmarkkinalakimies Miira Kaukolinna, miira.kaukolinna@forestindustries.fi, 044 3224 726