TEM julkaisi tänään 23.6. uudistuvan teollisuuden strategian. Strategia nostaa vahvasti esiin kilpailukyvyn merkityksen Suomen investointitason nostamiseksi. Jatkossa tarvitaankin teollisuusmyönteisiä päätöksiä sekä ennakoitava toimintaympäristö yrityksille, jotta tavoitteeseen päästään.

Strategia linjaa, että Suomen tulisi olla vuonna 2030 maailman kilpailukykyisin toimintaympäristö hiilineutraalisuuteen tähtäävälle teollisuudelle, joka mahdollistaa osaltaan innovatiivisilla digitaalisilla, ympäristöystävällisillä ja resurssitehokkailla ratkaisuillaan sekä vahvalla viennillä suomalaisen hyvinvointivaltion. Strategia toteaa aivan oikein, että vain kannattava ja kilpailukykyinen teollisuus pystyy investoimaan uuteen. Sen yksiselitteinen tavoite on, että Suomi pyrkii teollisuuden kustannusten kasvun sijaan niiden alentamiseen.

Marinin hallitus ei kuitenkaan ole näin toiminut. Hallituksen teollisuuden kustannuskilpailukykyä koskevissa päätöksissä yhtä askelta eteenpäin on seurannut kolme askelta taaksepäin. Myönteistä teollisuuden sähköveron alentamista on seurannut sarja kilpailukykyä heikentäviä toimia. Metsäteollisuuden kustannukset ovat nykyhallituksen päätöksin nousemassa lähes sadalla miljoonalla eurolla.  

Suomeen tarvitaan ennakoitavaa teollisuuspolitiikka sekä aktiivista vaikuttamista EU:n teollisuus- ja kilpailukykypolitiikkaan.

Suomeen tarvitaan ennakoitavaa teollisuuspolitiikkaa sekä aktiivista vaikuttamista EU:n teollisuus- ja kilpailukykypolitiikkaan. Suomen tulee asettaa selväksi tavoitteeksi teollisuusmyönteinen EU-politiikka, joka turvaa teollisuuden kustannuskilpailukyvyn sekä varmistaa suomalaisen teollisuuden toiminnan ja kasvun.