Työtapaturmia ja sairauspoissaoloja pyritään vähentämään. Hyvät käytännöt jaetaan.

Työtapaturmien ja sairauspoissaolojen vähentäminen on ollut viime vuosina metsäteollisuudelle keskeinen tavoite.

Työtapaturmat ovatkin vähentyneet merkittävästi, kun työturvallisuuden jatkuva kehittäminen näkyy muuttuneessa työturvallisuuskulttuurissa. Työturvallisuusriskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy on kaiken toiminnan lähtökohta.

Sairauspoissaoloihin johtaviin syihin pyritään vaikuttamaan jo ennaltaehkäisevästi. Työtapaturmien vähentämisessä keskeistä on, että jokaisen tapaturman syyt tutkitaan tarkasti ja kaikki vaaratilanteisiin mahdollisesti johtavat tekijät poistetaan.

Metsäteollisuus ry tukee jäsenyrityksiään työhyvinvoinnin kehittämisessä ja edistää yritysten keskinäistä tiedonvaihtoa työhyvinvointi- ja työturvallisuuskysymyksissä. Näitä tehtäviä varten Metsäteollisuus ry:ssä toimii työterveys- ja työturvallisuustoimikunta, joka koostuu jäsenyritysten ja yhdistyksen edustajista. Toimikunnassa jaetaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisestä.

Työhyvinvointia kehitetään myös yhdessä ammattiliittojen kanssa. Säännöllistä yhteistyötä harjoitetaan Työturvallisuuskeskuksen alaisissa paperiteollisuuden, puutuoteteollisuuden ja metsäalan työalatoimikunnissa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Euroopan metsäteollisuusjärjestöjen CEPI:n ja CEI-Bois’n kanssa.