Teollisuusliiton aloittamat laajat lakot jatkuvat torstaina sahoilla ja vaneritehtailla työsululla, joka kestää kuusi vuorokautta. Metsäteollisuus ry turvautuu työsulkuun, jotta Teollisuusliitto taipuisi kantamaan vastuunsa ja aloittaisi aidot neuvottelut työehtosopimuksesta.

– Suomen talous ei heikentyvässä suhdannetilanteessa kaipaa Teollisuusliiton toiminnasta aiheutuvia sisäisiä sokkeja, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo.

Työsulun aikana Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä työpaikoilleen sahoille ja vaneritehtaille, eikä heille makseta palkkaa. Lakosta ja työsulusta kärsivät työnantajan lisäksi työntekijät palkka- ja lomamenetysten kautta.

–Kun työtaistelut vielä lyhentävät vuosilomia eli pidentävät toista kautta työaikaa, on syytä kysyä, kenen asiaa Teollisuusliiton toiminta oikein ajaa, Hollmén ihmettelee.

Vientiteollisuudessa Teollisuusliiton organisoimat laajat lakot ovat jo aiheuttaneet arviolta satojen miljoonien eurojen tuotantomenetykset. Mekaanisessa metsäteollisuudessa työsulku aiheuttaa arviolta 5–10 miljoonan euron päiväkohtaiset taloudelliset menetykset.

–Olemme valmiita lopettamaan työsulun nopeasti, jos sopu Teollisuusliiton kanssa syntyy. Metsäteollisuus ry on myös valmis linjaamaan tes-kierroksen avauksen, Hollmén korostaa.

Teollisuusliitto ei ole aidosti pyrkinyt sopuun uusista työehdoista, vaan se katkaisi mekaanisen metsäteollisuuden neuvottelut kesken yhdessä sovittua neuvotteluprosessia. Teollisuusliitto on levittänyt virheellisiä tietoja työnantajien esityksistä. Se on liioitellut Metsäteollisuus ry:n esitysten vaikutukset työntekijöille kymmenkertaisiksi todellisista.

Teollisuusliitto on ilmoittanut kynnyskysymykseksi mekaanisen metsäteollisuuden sopimuksen tekemiselle työajan lyhentämisen. Metsäteollisuuden työehtosopimuksissa niin sanotut kiky-tunnit on kirjattu pysyväksi osaksi säännöllistä työaikaa, eikä Teollisuusliitto voi niitä omilla päätöksillään poistaa.

– Työajan lyhentäminen olisi karhunpalvelus koko vientiteollisuudelle, jonka menestymistä kiky-tunneilla päätettiin yhdessä edistää. Nyt kun talous- ja suhdannetilanne heikkenee uudelleen, säännöllisen työajan lyhentäminen on täysin poissuljettu vaihtoehto, Hollmén muistuttaa.

Vientiteollisuuden kilpailukyky on ratkaiseva työllisyyskehitykselle koko kansantaloudessa. Vientiteollisuus työllistää suoraan 470 000 ihmistä, mutta luo välillisten ja kerrannaisvaikutusten kautta työtä lähes 1,1 miljoonalle suomalaiselle.

Työajan lisäksi muilla työehdoilla on ratkaiseva vaikutus metsäteollisuuden kilpailukykyyn. Suomalaiset sahat ja vaneritehtaat kilpailevat huomattavasti alhaisemman kustannustason alueiden, kuten Baltian, Puolan ja Venäjän, tuotannon kanssa. Esimerkiksi Viroon verrattuna työvoimakustannukset ovat Suomen vaneritehtailla noin kolminkertaiset.Lisätietoja

Työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén, p. 040 746 3687

Tietopaketti työsulusta