Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella metsäbiotalouden liiketoimintaa ja politiikkaa opiskelevalla Mikaelilla opinnot ovat jo loppusuoralla. Tavoitteena on aloittaa opinnäytetyön tekeminen. Erityisesti Mikaelia kiinnostaa sahatavaran myynti. Sitä varten Mikael otti kaiken hyödyn ja opin irti ollessaan kesän sahatyöntekijänä Versowoodin Riihimäen laitoksella.


Metsäalan opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö


Vielä lukiossa Mikael ei kuvitellut päätyvänsä metsäalalle. Vahva urheilutausta johti ajatukseen lähteä liikunta-alalle - suunnitelmat kuitenkin muuttuivat. Pohtiessaan lukion jälkeen opiskeluvaihtoehtoja Mikaelia alkoi kiinnostaa metsäala. Ajatus metsäalasta kumpusi kiinnostuksenkohteista ja sukutaustoista.


"Olen aina tykännyt liikkua luonnossa ja sillä tavalla metsät ovat olleet lähellä. Meillä on suvulla metsää jonkin verran. Sekä isäni että isoisäni ovat molemmat metsänhoitajia, niin sieltä se aika luonnollisesti tarttui minuunkin", toteaa Mikael.


Metsätieteiden opintoja Mikael sanoo mielenkiintoisiksi. Opintojen alkuvaiheilla kurssit saattoivat tuntua yksityiskohtaisilta, mutta opintojen edetessä Mikael on alkanut saamaan laajempaa kokonaiskäsitystä metsäalasta.


Metsäalalla erikoistumissuuntauksia on monia. Erikoistua voi esimerkiksi metsien arviointitieteeseen, metsäteknologiaan, puuteknologiaan, metsänhoitoon tai metsäekonomiaan ja markkinointiin, joista jälkimmäisiin Mikaelin opinnot painottuvat.

Metsäalan opiskelijoilla on hyvä yhteishenki


Opintojen tuomaa vapautta Mikael nostaa esille yliopisto-opinnoissa. "On saanut hyvinkin vapaasti valita opintoja ja tehdä niitä omaan tahtiin, sekä sovittaa muut menot opiskelun mukaan", sanoo Mikael.


Lisäksi mieleen on jäänyt perinteinen kenttäkurssi, jossa metsäopiskelijat viettävät useita viikkoja Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella. "Metsäalan opiskelijoiden kesken on syntynyt hyvä yhteishenki", kertoo Mikael.


Muuten opinnot ovat olleet teoriapainotteista. Käytännön osaamista haetaankin pääosin työelämästä ja työharjoitteluista.  

Kesätyöt auttavat ymmärtämään korkeakoulussa opittua


Mikael on kerryttänyt monipuolisesti työkokemusta niin taimitarhalta, pankista, kuusikaupasta kuin metsänomistajien yhteydenotoistakin. Viimeisin työ sahalaitoksella oli hänelle uusi aluevaltaus.


Mikael työskenteli sahalinjaston dimensiolajittelussa, jossa sahatut lankut ja laudat tuorelajiteltiin niiden mittojen mukaan. Hänen tehtävänään oli tehdä tietokoneella asetevaihdoksia, jotka määrittävät tukista saatavan sahatavaran laadun. Lisäksi Mikaelin tehtäviin kuului dimensiolajittelun linjastonopeuksien säätäminen varmistaen, että sahauksesta tuleva puutavara liikkuu riittävän nopeasti ja mahdollisimman virheettömästi.


Opinnoissa on käsitelty sahan tuotantoprosessia, mutta kesätyön kautta koko prosessista on saanut syvällisempää ymmärrystä. "Siitä on apua jatkossa myyntityössä, kun tietää alusta alkaen mitä puulle tapahtuu puunkorjuusta tehtaalle", sanoo Mikael.


Metsäalalla tehdään töitä kestävämmän tulevaisuuden puolesta


Metsätieteiden opinnot ovat laajentaneet Mikaelin käsityksiä metsäalan monipuolisista mahdollisuuksista. Metsäalassa hän mainitsee kiinnostavaksi sen, että puulla voidaan korvata hiilipäästöjä tuottavia uusiutumattomia raaka-aineita.


Uusille työntekijöille on kysyntää


Opiskelualaa miettiville Mikael sanoo metsäalan olevan ajankohtainen - niin ilmaston kuin ilmastotavoitteidenkin puolesta. Lisäksi uusille osaajille on tarvetta.


"Nyt uusille työntekijöille ja ammattilaisille on kova kysyntä, kun työvoima on eläköitymässä. Niin, että töitä ja paikkoja on kyllä tekijöille", kannustaa Mikael metsäalaa harkitseville.