Maailmanpolitiikan viime kuukausien järistykset tärisyttävät myös suomalaisia teitä ja ratoja. Puuntuonnin lakattua Venäjältä metsäteollisuuden on löydettävä uusia raaka-ainelähteitä sekä varmistettava, että puu kulkee jatkossakin sujuvasti tehtaille. Puun saatavuuden turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa vähäliikenteisen tieverkon ja siltojen kunto sekä rautatieliikenteen toiminta.  

Traficomin tuoreessa liikennejärjestelmäanalyysissä kuvataan sodan moninaisia vaikutuksia liikennejärjestelmäämme. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seuranneet pakotteet, vastapakotteet ja yritysten omat päätökset vähensivät tuontiliikennettä Venäjältä merkittävästi.

Sodan vaikutus suomalaisen metsäteollisuuden kuljetus- ja toimitusketjuihin on ollut huomattava. Viime vuonna Venäjältä tuotiin 9,3 miljoonaa kuutiota haketta ja raakapuuta. Nyt toimialan on löydettävä uusia raaka-ainelähteitä kotimaasta ja lähialueen maista sekä varmistettava, että puu saadaan kuljetettua tehtaille.

Suomen sisällä raakapuu kuljetetaan suurelta osin maanteitä pitkin, joten kuljetukset huonokuntoisella alempiasteisella tieverkolla lisääntyvät. Puun saatavuuden sekä toimialan kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden turvaamiseksi onkin ensiarvoisen tärkeää varmistaa vähäliikenteisen tieverkon ja erityisesti siltojen riittävä kunto. Vähäliikenteisen tieverkoston korjausvelka on kasvanut muun tieverkon korjausvelkaa enemmän, joten nyt kuljetustarpeen kasvettua panostuksilla on kiire.  Näin turvataan puunjalostusta, jolla on suuri merkitys taloudelle, työllisyydelle sekä kotimaisen uusiutuvan energian saannille Suomessa.

Sodan seurauksena rautatiekuljetukset vähenevät Suomen rataverkolla. Transitoliikenne Venäjältä on käytännössä pysähtynyt ja tämä on vähentänyt rataverkon poikittaisliikennettä. Puunkuljetuksissa rautateiden merkitys kuitenkin kasvaa.

Puu- ja tuotekuljetusten paine rautateillä kohdistuu yhteyksiin Kainuusta etelän suuntaan sekä merisatamista tuotantolaitoksiin. Muutos on merkittävin Kaakkois-Suomessa, mutta tilanne vaikuttaa puuvirtoihin kaikkialla Suomessa. Onkin hyvä, että kalustopulaa torjutaan hallituksen esityksellä sallia aiemmin yhdysliikenteessä käytössä olleita vaunuja väliaikaisesti maan sisäisissä kuljetuksissa. Myös puuterminaaliverkoston kehittämisessä on huomioitava muuttunut tilanne.

Käynnissä oleva sota osoittaa huoltovarmuuden tärkeyden. Nyt on oikea hetki panostaa vähäliikenteisen tiestön kuntoon ja vahvistaa siten Suomen huoltovarmuutta.