"Euroopan unioni on metsäteollisuudelle tärkeä taloudellinen ja poliittinen yhteisö. EU:n sisämarkkinat ovat metsäteollisuuden merkittävin markkina-alue ja huomattava osa alan kilpailuedellytyksiä koskevasta sääntelystä tulee EU:sta. Hyvä esimerkki löytyy ilmastonmuutoksen torjunnasta sekä biopohjaisesta kiertotaloudesta, joiden edistämisessä EU:lla on aktiivinen rooli. Metsäteollisuus perustuu uusiutuvan luonnonvaran kestävään hyödyntämiseen ja valmistaa hiiltä varastoivia tuotteita, jotka voidaan kierrättää ja käyttää energiaksi elinkaarensa lopussa. Parhaimmillaan EU:n toimet siis vauhdittavat ja varmistavat metsäteollisuuden toiminnan ja tuotteiden menestystä."Metsäteolllisuus ry on koonnut julkaisuksi metsäteollisuuden kannalta ajankohtaisimmat edunvalvontakysymykset EU:ssa. Asiantuntijamme antavat mielellään lisätietoja. Julkaisu on ladattavissa täältä.