Maanteiden korjausvelka jatkaa kasvamistaan, eikä öljypohjaisen bitumin hinnan kallistuminen helpota tilannetta. Bitumia jalostetaan raakaöljystä ja käytetään asfaltissa sidosaineena. Toukokuussa bitumin hinta oli noussut 65 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Tien päällystämisen budjetti on tänä vuonna edellisvuotta suurempi, mutta hinnan nousun vuoksi tietä saadaan päällystettyä vähemmän. Vuonna 2021 teitä päällystettiin 2700 kilometriä, nyt määräksi arvioidaan 2300 kilometriä. Tieverkon kunto säilyisi ennallaan, jos vuosittain päällystettäisiin 4000 kilometriä - nykyisellä tasolla tieverkon kunto jatkaa rapautumista.

Mitä voidaan tehdä sen lisäksi, että perustienpitoon varattaisiin rahaa Liikenne12-suunnitelman mukaisesti?

Asfaltin kierrätys on Suomessa hyvällä tasolla. Asfaltti on 100 prosenttisesti kierrätettävä materiaali. Kansantalouden ja ympäristön kannalta olisi parasta, että kierrätysasfaltti käytettäisiin nimenomaan asfalttituotannon raaka-aineena. Näin materiaalin sisältämä bitumi voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.

Fossiilipohjaisten raaka-aineiden ympäristöhaitat ja hinnannousu kasvattavat vaihtoehtojen kysyntää. Bitumille etsitään kuumeisesti myös korvaajia, tutkimus- ja kehityspanostuksille on nyt kysyntää.

Yksi ratkaisu voisi olla puun sidosaine ligniini, jota voidaan käyttää korvaamaan osa bitumista. Bitumin korvaaminen biopohjaisella aiheella vähentää fossiilisen raaka-aineen käyttöä. Lisäksi puuhun sitoutunut hiili sitoutuu pitkäksi aikaa tiehen.

Ligniinin käyttö tulee vielä tällä hetkellä hieman kalliimmaksi kuin bitumin. Jos biomateriaalin käyttö yleistyy, se tulee kilpailukykyisemmäksi myös hinnan osalta.

On mukava ajatus, että puunjalostuksen avulla voitaisiin pitää tiet kunnossa ja varmistaa puuraaka-aineen logistiikka tienvarsilta tehtaille myös jatkossa.