Yhteishaun lähestyessä nuoret joutuvat pohtimaan elämänsä suurta kysymystä: mikä minusta tulee isona? Niinkin yksinkertainen ja hyväntahtoinen kysymys saattaa osoittautua hyvinkin tuskalliseksi, jos siihen ei osaa vastata. Miten nuorten odotetaan pystyvän vastaamaan kysymykseen, johon monet alan opiskelijat tai työssäkäyvät eivät edes osaa vastata?

Nuoret joutuvat punnitsemaan valintojaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jolloin valintoihin vaikuttavat etenkin lähipiiri ja opinto-ohjaus. Opinto-ohjauksen merkitys on suuri, sillä nuoret odottavat saavansa opinto-ohjauksesta tietoa erilaisista vaihtoehdoista. Parhaassa tapauksessa opinto-ohjaus antaa nuorelle yksilöllistä tukea uravalintoihin tai pahimmassa tapauksessa nuori jää ilman tukea, mikä voi johtaa väärään uravalintaan tai yhteiskunnasta syrjäytymiseen.

Sattuman kauppaa vai harkittu valinta

Tietämättömyys ja epävarmuus kalvoivat mieltäni ollessani lukion opinto-ohjaajan vastaanotolla. Olin luultavasti ollut hankala tapaus, kun minut lopulta lähetettiin ammatinvalintapsykologin vastaanotolle. Monen mutkan kautta päädyin lopulta opiskelemaan kemiantekniikkaa yliopistoon. Hakiessani kemiantekniikan koulutusohjelmaan minulla ei ollut käsitystä, mitä olin aikeissa opiskella - luultavasti kemiaa.

Totesin luennon jälkeen: "Siistiä, tätä haluan opiskella lisää."

Ensimmäisen vuoden opinnot yliopistossa olivat jossain määrin kertausta lukion kemiasta, fysiikasta ja matikasta, mutta myös perehtymistä kemian- ja prosessitekniikkaan. Yhdellä ensimmäisen vuoden pakollisella kurssilla kävi vierailijaluennoitsijoita kertomassa eri toimialoista. Näistä toimialoista minulle jäi parhaiten mieleen metsäteollisuus. Luennon aikana sain käsityksen, millainen metsäteollisuus on nykypäivänä: uudistuva, innovoiva ja ennen kaikkea tärkeä Suomen kansantaloudelle. Totesin luennon jälkeen: "Siistiä, tätä haluan opiskella lisää."

Koulukampanjalla lisäarvoa uravalintaan  

Mahdollisuuksien metsä -kampanjassa pidetään tänä keväänä 1200 luentoa, joista jokaisella voi olla yhtä suuri vaikutus oppilaisiin kuin metsäteollisuuden vierailuluennolla minuun. Kouluvierailut ovat erinomainen tilaisuus tavoittaa nuoria, joita jatko-opinnot ja uravalinnat koskevat. Nuorten tavoittamisen lisäksi kampanjalla tarjotaan opettajille ja opinto-ohjaajille monipuolista ja ajantasaista tietoa metsäalasta, jotta metsäalan koulutus- ja uramahdollisuuksia osataan suositella nuorille.

Saa nähdä, mitä Mahdollisuuksien metsä -kampanja tuo tällä kertaa mennessään - etäesityksiä, etäkäytäntöjä ja etäkohtaamisia. Innolla odotan pääseväni kertomaan kouluvierailuilla alan opiskelu- ja työmahdollisuuksista sekä kiehtovista tuoteinnovaatioista ja moderneista tehtaista, mitkä saivat aikoinaan minut kiinnostumaan metsäteollisuudesta.