Metsäteollisuuden pitkäjänteinen ympäristötyö on johtanut merkittäviin päästövähennyksiin vaikka tuotanto on kasvanut.