Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät tuotannossaan ainoastaan laillisesti hankittua puuta. Raaka-aineen alkuperän tunteminen on metsien vastuullisen käytön perusedellytys.

Suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat tehneet pitkäjänteistä työtä raakapuun laillisuuden varmistamiseksi jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien, mikä edellyttää puun alkuperän tuntemista.

Sertifiointi tarkoittaa, että kolmas riippumaton osapuoli on tarkastanut järjestelmän toimivuuden

Puun alkuperän varmentaminen perustuu sertifioituihin laatu- ja ympäristöjärjestelmiin, joita ovat mm. ISO 9001, ISO 14001 ja EMAS. Käytössä ovat myös FSC- ja PEFC-sertifiointijärjestelmien puun alkuperäketjun hallintajärjestelmät (Chain of Custody, CoC). CoC-sertifikaatti varmistaa puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Kukin ketjussa mukana oleva toimija vastaa omalta osaltaan puun alkuperätiedon ylläpitämisestä.